Na konci prosince minulého roku jej avizovalo ministerstvo pro místní rozvoj.

„Chtěli bychom zrušit stavební úřady na nejnižší úrovni. To nejsou úřady, kam se jezdí dvacetkrát do roka. Tam jedete pouze tehdy, když něco stavíte. Proto se domníváme, že přesun úřadů na vyšší obce by mohl zlepšit kvalitu stavebního řízení,“ řekl tehdy deníku E15 ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Rozhodnutí v rámci připravované novely stavebního zákona by se týkalo celkem 230 stavebních úřadů v celé republice.

Prohlášení vyvolalo velké obavy a diskuzi. Uklidnění pro zainteresované přineslo až úterní jednání komise Senátu pro rozvoj venkova. Na něm náměstek ministra pro územní a bytovou politiku Miroslav Kalous slova svého nadřízeného dementoval. Prý se jednalo o novinářskou kachnu. „Novela nepřinese zrušení ani jednoho stavebního úřadu. Zbývá tedy zodpovědět otázku, proč tento problém nedementovalo tiskové oddělení ministerstva,“ nadhodil předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala.

Vývoj situace kolem nešťastného vyjádření ministra sledoval i vedoucí buchlovického stavebního úřadu Pavel Dvořan. Podle něj by rušení znamenalo komplikaci pro venkovské obyvatele. „Ti by museli za povolováním jakékoliv stavby jezdit do větších měst. Byť je nyní zákon jednodušší, i drobnější stavby, nevyjímaje oplocení, podléhají souhlasu úřadu. Takto jsme přece jen blíže lidem a známe místní prostředí i obyvatele,“ uvedl Dvořan.