Cílem spolupráce obou regionů má být vzájemné partnerství při čerpání peněz z evropských fondů, kulturní spolupráce, předávání zkušeností, odbourávání jazykové bariéry u mladé generace a vytváření partnerství mezi neziskovými organizacemi z obou států.

„Snaha nalézt důvěryhodné partnery na Slovensku se dnešním podpisem smlouvy naplnila,“ konstatoval předseda regionu Východní Slovácko a starosta Vlčnova Jan Pijáček.

Mezi společné kroky obou příhraničních regionů má patřit nejen příprava investiční politiky v oblasti cestovního ruchu a kultury. „Ve hře je také společný projekt lidových tradic a gastronomie bez hranic a výměnné stáže zejména mládeže pro získání dovedností v oblasti tradičních řemesel a gastronomie,“ uvedl starosta Suché Lozi a místopředseda regionu Východní Slovácko Petr Gazdík. Po podpisu smlouvy si přítomní starostové slavnostně připili třicetiletou slivovicí ze slovenské obce Kostolné.