„Abychom stihli vyšlahat všechny naše tanečnice, museli jsme vyrazit již ve čtyři hodiny ráno a objet téměř celý okres Uherské Hradiště, ba dokonce i Zlín, kam se před námi některé děvčice ukryly," pousmál se tanečník souboru Martin Šulc.