„Je to vůbec ten nejzazší možný termín,“ poukázala hlavní etnografka Slováckého muzea Romana Habartová na zvláštnost letošního kalendáře.

Velikonoce v něm totiž připadají až na 24. a 25. dubna a fašank se vždy koná šest neděl před tímto největším křesťanským svátkem. „Dříve masopustní oslavy končívaly v úterý večer před popeleční středou, dnes však takový model dodržují pouze na Kopanicích, ve Strání či na Horňácku. Ve zbylých vesnicích připadá vrchol oslav na víkend,“ doplnila Habartová.

Jenže ani to někde není pravidlem. V některých vesnicích budou maškary chodit ulicemi už zítra, ve Zlíně například pořádali masopust už před několika týdny. „Lidé dneska nectí nic. Obvyklým kritériem pro ně je, aby v daném termínu měla volno jejich oblíbená muzika, která doprovází fašančáře po dědině nebo hraje večerní zábavu s pochováváním basy. Je to banální záležitost, která byla v minulosti podřadná. Neexistovalo přesunout fašanky na jiný termín,“ vysvětlila etnografka.

Masopustní reje masek jsou starým zvykem pocházejícím z pohanských dob. Ve středověku jej církev i úřady zakazovaly, přesto přetrval až dodneška. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století se pořádání průvodů ve vesnicích ujaly hasičské sbory ve slavnostních uniformách, doprovázeny mužskou chasou tančící mečové tance podšable, do masek se však převlékaly i ženy.

Nejstarodávnějšími maskami jsou ty slaměné. Sláma provází celý roční obyčejový cyklus a je nositelkou zvláštní magie. „Hojně jsou také zastoupeny masky zoomorfního charakteru – kobyly či kozy. Důležitý byl i medvěd. Ženy, kterým se nedařilo otěhotnět, se musely o fašanku dotknout jeho chlupů, což jim mělo zajistit plodnost. S maskami tedy obecně vždy souvisela magie a věrský charakter,“ uvedla Habartová. Nezastupitelní také byli policajt, Bakchus či cikánka. Postupem času se k nim nabalovaly masky řemeslníků. Vytratila se naopak smrtka.

Ve fašankových průvodech se ve druhé polovině dvacátého století začaly objevovat postavy známé z médií, hlavně seriálů. „Nejvýrazněji fašančáře ovlivnila Nemocnice na kraji města. Dodnes se v průvodech objevuje například doktor Štrosmajer. Velkou roli sehrává také politická i sportovní scéna, někteří využívají i masek z obchodů. Dnes si člověk může koupit masku prakticky kterékoliv známé postavičky,“ konstatovala Habartová, která se užívání moderních masek nebrání.

„To je právě ta lidová tvořivost. Samozřejmě by masky měly být vkusné, dokončené. Nové masky vítám, je to jakýsi tvůrčí potenciál, který značí, že jsme neustrnuli v minulosti. Všechno se nějakým způsobem vyvíjí. Přežití starých klasických masek je však nutností,“ vyjádřila etnografka svůj názor na přítomnost Večerníčků, Dominiků Hašků či vojáků se samopaly v masopustních průvodech. A pokud si někdo není jistý vkusností své připravené masky, může se jít poradit za odbornicemi na etnografické oddělení uherskohradišťského Slováckého muzea.

Ty se o fašancích každoročně pohybují v terénu a mapují proměny i úroveň tohoto starodávného lidového obřadu v jednotlivých obcích regionu. „Určitě stojí za to navštívit Komňu, kde obchůzkou žije celá obec. Krásné fašanky v posledních letech mají v Ostrožské Nové Vsi. V Kostelanech nad Moravou zase tamní sdružení Lajbl začalo obnovovat staré masky. Bývá tam k vidění třeba i dělostřelec. Tradiční veliký fašank v originálním pojetí, do kterého se zapojují i dětské soubory, mají v Kunovicích. Ve Vlčnově je vždy nějaké překvapení, používají tam alegorické vozy. Strání a jeho okolí je kromě festivalu výjimečné tím, že se tam vše nese v archaickém duchu. Trochu se zapomíná na brodskou stranu – Záhorovice či Prakšice-Pašovice. A Horňácko, to je kapitola sama pro sebe. Tam můžeme potkat fašančáře i v pondělí a v úterý. Zatímco jsou jiní v práci, oni si vezmou dovolenou a věnují se folkloru,“ uzavřela letmým přeletem nad regionem etnografka Habartová.