Absolvovali slavnostní přijetí na obecním úřadě, pietní vzpomínku na hřbitově i bohoslužbu v tamním kostele svatých Filipa a Jakuba, kterou sloužil správce místní farnosti Petr Hofírek. Chybět nemohl ani průvod všech aktérů vesnicí a hudebním doprovodem, z nichž spousta se akce účastnila v krojích.

Kořeny Dolněmčanu sahají až do roku 1965, kdy siněkolik bývalých členů katolické omladiny řeklo, že by se mohly nacvičit dožínky a tak navázat na dlouholetou tradici této slavnosti v Dolním Němčí. Dožínky se tam totiž konaly už od roku 1923.

Druhá světová válka tuto tradici přerušila, avšak po jejím skončení se dožínky vrátily a uskutečnily ještě dvakrát. Po roce 1948 nastala delší pauza. V roce 1965 dala parta nadšenců dohromady skupinu mladých lidí včetně ženáčů.

Přes zimu a v první polovině roku 1966 se zkoušelo a v srpnu uspořádali dožínky také za účasti rodícího se Dolněmčanu.

„Nejnadšenější období bylo to počáteční. Moc ráda na něj vzpomínám. Je ale nutné zmínit zakladatele a podporovatele krúžku Františka Krhovského, Josefa „Jozu" Zimčíka, Františka Cmola, Josefa Krhovského, manžele Neumanovy, manžele Matůšovy, Františka Válka, Tondu Cmola, Vavřince Uhra a Jiřího Hejdu," prozradila jedna ze spoluzakladatelek Dolněmčanu, dnes osmdesátiletá Marie Ježková, která se vzpomínkové akce účastnila se svým 86letým manželem Ludvíkem. Oba byli nejstaršími mezi zhruba padesátkou oslavenců.

Po prvních dožínkách v roce 1966 se ty další uskutečnily hned v roce 1967. Zjistilo se ale, že tak velké akce je neúnosné pořádat každý rok, zvlášť, když krúžku nebyl nikdo ochoten finančně pomáhat. Naštěstí se podporovatelé přece jen našli.

„Například Josef Krhovský nakoupil materiál na tlačenku, kterou jako zkušený řezník samouk vyrobil a prodával při dožínkách na hřišti. Jiní zase zajišťovali výběr vstupného. Díky takovým nadšencům bylo možné tyto akce uskutečňovat," poznamenala Marie Ježková.

O uspořádání prvních hodů s právem v Dolním Němčí se v krúžku rozhodlo v roce 1968.

Postupem času aktivity Dolněmčanu přesáhly hranice obce a soubor se stal nepravidelným účastníkem Dolňáckých slavností v Hluku, jízdy králů ve Vlčnově, Slavností bratrství Čechů a Slováku na Javořině, Mezinárodního folklórního festivalu ve Strážnici či krojových přehlídek, plesů a národopisných večerů, za účasti pozvaných folklórních souborů.

Nastoupením nové mladé generace krúžkařů po roce 2000 došlo v Dolněmčanu k řadě změn, včetně založení některých nových tradic, jako vánočního koledování či velikonoční obchůzky. Otevřením Muzea Na Mlýně se naskytla možnost jeho praktického využití, a tak vnikla například tradice vaření trnek.

Díky vzniku cimbálové muziky Kocvar koncem minulého století se také rozšířil taneční repertoár krúžku. Hudebním základem je ovšem doposud Dechová hudba Dolněmčanka doprovázející krúžek na plesech, při hodech, dožínkách a dalších příležitostech.

Letos doprovází Národopisný krúžek Dolněmčan cimbálová muzika Babica z Hluku nebo cimbálová muzika Šáteček z Dolního Němčí založená v roce 2013.

„Během těch uplynulých padesáti let se mohlo v Dolněmčanu vystřídat kolem sto padesáti lidí, a to není vůbec málo, když uvážíte, že každého tato zkušenost do dalšího života něčím obohatila, ať to byla třeba jen schopností umět si pořádně zatancovat," doplnila Marie Ježková.

Za pravdu jí dává současná organizační vedoucí Dolněmčanu Taťána Milošová, která soubor vede spolu se svým bratrem Jiřím a Lenkou Bídovou.

„Momentálně krúžek čítá asi pětadvacet členů, i když někteří z nich už aktivně nepůsobí. O nábor jsme se pokusili letos po fašanku, kdy jsme začali nacvičovat na hody s právem. Nakonec v Dolněmčanu zůstalo šest nových lidí a díky za ně," prozradila Taťána Milošová.

Ta připomněla také nejvýraznější zahraniční aktivity Dolněmčanu.

„Dá se říct, že největší zájezd jsme podnikli vloni, kdy jsme už podruhé vystupovali v srbské obci Bela Crkva se silnou enklávou našich krajanů, kde jsme založili partnerství s tamní Českou besedou a zahraniční zájezd do Rakouského Salzburgu," řekla Taťána Milošová.

Součástí letošních padesátin Národopisného krúžku Dolněmčan byla prezentace dolněmčanské svaďby v Muzeu J. A. Komenského, kterou nacvičil s folklorními spolky z Dolního Němčí člen a bývalý vedoucí krúžku Martin Matuš.

Oslavy vyvrcholí 26. listopadu večerem v Kulturním domě v Dolním Němčí. Dechová hudba Dolněmčanka bude slavit tamtéž v sobotu 15. října.