Takzvaný Silvestr na pomezí umožňuje neformální setkání u památníků na Velké Javořině, připomenutí česko-slovenského přátelství, stejně jako symbolické rozloučení s odeznívajícím rokem.

„Jedná se o tradiční spontánní setkání občanů obou národů, které doprovází velmi vřelá, až bratrská atmosféra," popsal tradiční silvestrovskou akci jeden z jejích organizátorů, ředitel Klubu kultury v Uherském Hradišti Antonín Mach.

Na 970 metrech vysokém vrcholu Velké Javořiny bude i letos ve 13 hodin položena kytice u památníku československé vzájemnosti, dojde k zažehnutí vatry přátelství, stejně jako zazní hymny obou států. O hudební doprovod se postará mužský sbor JMF Derfla.

Setkání se koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka. Pro všechny, kteří poslední den v roce na nejvyšší vrchol Bílých Karpat vyrazí, je připraveno svařené víno pro zahřátí i občerstvení v podobě býka opékaného na rožni před Holubyho chatou.

Na silvestrovské setkání se mohou těšit obyvatelé měst a vesnic Uherskobrodska. Těm stačí sbalit si špekáčky, chleba, zahřívací tekutiny a vyrazit do lesa v katastru obce Drslavice na místo, kde původně stával zámek Pepčín. „Akci zahájíme v 11 hodin opékáním u táborového ohně," uvedl starosta Drslavic Rostislav Mihel.