Jak lidé slavili příchod nového roku?

Nový rok byl dnem poslední služby děvčat a dnem nástupu týdenní dovolené pro služebné děvečky. V tento den už chlapci nastupovali do nové služby. Na oplátku zase dívkám podávali boty, bez holení, ale s důkladnějším mytím, a to pokud možno ještě v posteli. I dívky si nosily ze služby za odměnu koláč. Na Nový rok večer pak přichystávaly malou oslavu rozhonky pro kamarádky, ale přicházeli i chlapci, kteří koláč nakrajovali. V některých obcích na Slovácku se při této příležitosti začala konat koláčová slavnost. Na poledne a někde už od rána si dívky na voze odvážely ze služby velkou buchtu.

Byl to vystrojený vysoký koláč z kynutého těsta, do kterého byly napíchány pruty zdobené barevnými papírky, nahoře svázané do kytice. Po celé ploše byly zdobeny cukrovím, perníčky, stužkami, jablíčky, zlatými ořechy, dýňovými jádry i sušenými švestkami.
S koláčem odjížděly obvykle k rodičům, kde byla slavnostně zahajována koláčová slavnost. Při této příležitosti se scházeli všichni příbuzní a známí, a také mládenci, kteří mezi sebou volili toho, kdo má koláč nakrojit. Byl jím milý dívky, u které se koláčová slavnost konala. Vyvolený nepozorovaně koláč nakrojil, vložil do něj peníz a ostatní jej hledali. Při každém pokusu přiložil další peníze.
První mládenec přistoupil ke koláči znovu, odstrojil ho a každému z něj uřezal stejným dílem. Za nastřádanou odměnu se obvykle vystrojila slavnostní večeře a taneční zábava, kterou koláčová slavnost končila.

Na Nový rok po vesnici chodívali hlásní – ponocní, kteří vinšovali dům od domu, přitom rozdávali nástěnné kalendáře. Za tuto návštěvu byli obdarováváni, obvykle naturáliemi nebo malým finančním obnosem, tringeltem.