Na jeho schůzi předneslo občanské sdružení Memoria Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti svou vizi, jak by měla věznice v budoucnu vypadat. „Prosazujeme muzejní využití komplexu budov bývalé uherskohradišťské věznice, která je architektonickou památkou připomínající bolestné okamžiky historie 20. století,“ sdělil přítomným předseda občanského sdružení Petr Slinták.

Zástupci sdružení Memoria na schůzi senátního výboru prezentovali nejen činnost občanské iniciativy, ale především možné způsoby proměny opuštěné uherskohradišťské věznice do podoby památníku a muzea s nadregionálním přesahem.

Na zasedání vystoupila hned na úvod senátorka Hana Doupovcová, která se v této problematice angažuje.

„Věřím, že tato senátní aktivita je dalším významným krokem směrem k zastavení chátrání areálu věznice. Jeho muzejní využití velmi podporuji nejen z morálně-kulturních, ale také z územně-rozvojových důvodů. Bývalou věznici pokládám za významnou památku připomínající období teroru dvou totalitních režimů. Areál věznice v současné době zůstává jediným doposud neopraveným, dokonce chátrajícím veřejným objektem přímo v centru Uherského Hradiště, což není dobrou vizitkou,“ uvedla senátorka Doupovcová.

Popud k jednání dalo občanské sdružení Memoria, které se obrátilo na senátní výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pod záštitou senátorky Hany Doupovcové.

Nejbližší veřejnou aktivitou občanského sdružení Memoria bude výstava Minulost za zdí, která se v lednu příštího roku uskuteční v centrální budově Zlínského kraje (č. 21). Výstava svou koncepcí naváže na úspěšnou expozici, která byla letos prezentována v pražské galerii Karolinum. Návštěvníkům bude prostřednictvím fotografií a architektonických návrhů představeno téma uherskohradišťské věznice coby výjimečného historického areálu se zřejmým muzeálním potenciálem