„Nejvýznamnější stopu zanechali například v Bulharsku, Makedonii a Albánii. Petr Francán je vysokoškolský pedagog, který vyučuje fotografii na JAMU v Brně, a všechna místa, kde sedmipočetníci fungovali, objel a nafotografoval,“ uvedl Jiří Jilík ze Slováckého muzea.

Záměrem výstavy je přiblížení jejich života, díla, památek i tradice. „Není tajemstvím, že Velká Morava čerpala svoji vnitřní sílu a soudržnost především z cyrilometodějské misie, postavené na křesťanských kulturních základech. Spolu s bratry přišli na Moravu ikonopisci, stavitelé a mnozí další. Pozitivní výsledky slovanské misie přesáhly svojí hloubkou i rozsahem hranice států a překonaly celé jedno tisíciletí,“ dodal Jiří Jilík.

„Výběr vystavovaných fotografií byl původně vystavěný na prolínání portrétů místních obyvatel a církevních památek cyrilometodějského období. Když jsem ale opakovaně procházel fotografie, uvědomil jsem si, že nechci vyprávět o současnosti Makedonie, Srbska či Bulharska. Nechci sázet na exotičnost prostředí evropského východu. Pokusil jsem se tedy vybrat z fotografií ty nejméně popisné a nechat promluvit co nejprostší tvary a barvy. Snažil jsem se, aby divák bez popisku či návodu mohl nikoli nasát atmosféru chrámu z konce 9. století, ale aby se v něm alespoň vnitřně a třebas jen na okamžik při zhlédnutí výstavy ocitl,“ říká o výstavě její autor Petr Francán.

Výstava začíná dnes a v Památníku Velké Moravy bude k vidění až do 2. prosince letošního roku. (petk)