Na předešlé díly seriálu Slováckých novin se můžete podívat ZDE

Aktivní družice se pomocí zažehnutí korekčních motorů můžou dostat do bezpečné letové hladiny. To ale neplatí pro stupně nosných raket, oni svůj úkol splnily, proto jejich přirozená likvidace shoření v hustých vrstvách atmosféry je žádoucí, protože jsou nebezpečné. Mohou zapříčinit srážku s aktivní družící či pilotovanou lodí. Pozorování světelných jevů doprovázející zániky družic je poměrně často zaměňováno za UFO. Rozpadající se a hořící úlomky mohou připomínat „koncová světla“ UFO, tak jak tomu bylo 2. prosince 1983, kdy velké množství lidí na celém území republiky i mimo níi v Polsku a Německu, pozorovalo tři světla ve tvaru trojúhelníku. Této události věnovala velkou pozornost Mladá fronta ze 14. ledna 1984.

V článku ing. Karla Pacnera jsou uvedena svědectví lidí, kteří popisovali pozorování svítícího bodu, který se: objevil na západním horizontu mezi 19.30 až 20.00. V určité výšce se však rozdvojil, přičemž se v okamžiku rozdvojení objevil na prvním bodě na chvilku (asi na dvě sekundy) světelný chvost a druhý bod zanikl, což vypadalo, jako když se vypnou vyhořelé raketové motory.

Pod světly se pohybovalo něco neurčitého

Avšak první světelný bod se začal postupně rozdělovat do tvaru pravidelného trojúhelníku až do zmizení za východním horizontem letěl v nezměněném uspořádání. Pod světly se rovnoběžně za nimi pohybovalo něco neurčitého, co připomínalo chvost komety. Objekt se podařilo vysvětlit zánikem předposledního stupně nosné rakety spojové sovětské družice Gorizont 8.

Při zvýšení sluneční aktivity ve vrcholu slunečního cyklu v období 1989-1991 se zvýšil i počet zanikajících družic. Zvýšená aktivita zániků družic znamená, že sluneční aktivita vyvolá vícero světelných jevů v atmosféře. Bylo celkem logické, že při vysoké sluneční aktivitě na začátku devadesátých let byly zániky družic častější….

18. ledna 1991 vzrušil obyvatele severní a jižní Moravy nápadný světelný objekt pohybující se po obloze popsaný svědky jako kometa, sestřelené letadlo či plamen svařovacího agregátu. Jak se ukázalo, jednalo se o zánik posledního stupně sovětské nosné rakety družice Kosmos 2122.

18. ledna 1991 ve 23.20 hod. jsem uviděl asi v 50 st. úhlu nad JV obzorem velké, velmi intenzivní bílo­modře zářící těleso (asi jako bílá světlice). Pohyb po obloze připomínal let družice. Asi 30 st. nad obzorem se za tělesem vytvořil poměrně krátký bíle zářící ohon (podobný jako kondenzační páry za letadlem). Nízko nad obzorem se po pravé straně tělesa vytvořila druhá bíle zářící stopa – rovnoběžná s první. Vzdálenost obou stop by se dala porovnat s výškou tel. vysílače na obzoru. Celé pozorování trvalo asi 25 sekund. Jsem přesvědčen, že šlo o zánik velkého tělesa při vstupu do horních vrstev atmosféry – ještě nehořelo.
Citovali jsme z publikace UFO nad Československem

Citovali jsme z dopisu akademického malíře Aloise Baránka, který rozpad pozoroval z Valašských Klobouk. Toto svědectví je cenné, protože velice přesně zaznamenává pozorovaný let objektu. Z takového popisu je potom možné vycházet při stanovení pravděpodobného původu UFO, v našem případě rozpadu družice. Cenným zdrojem informací byl i přiložený náčrt letícího tělesa a mapkou s půdorysem jeho dráhy nad částí tehdejšího Československa. Druhý případ spojený s pozorováním rozpadu této družice je svědectví řidiče z Havlíčkobrodska, který, když přijížděl po silnici ke Svinnému, viděl už od křížku, jak proti němu po jeho straně jede motocyklista s „neztlumeným světlem“ a jede jako blázen. Když už viděl, že střet je nevyhnutelný, zastavil, svezl se pod sedačku a čekal na náraz. Najednou uviděl, jak se světlo přiblížilo na několik centimetrů od předního skla, jak ho obeplulo nad střechou a jak se za ním táhne, něco jako ohon komety. Citovali jsme z publikace UFO nad Československem, kde jsou publikovány pozorování UFO soustředěné v databázi projektu Záře. Svědectví z Havlíčkobrodska ukazuje, k jakým extrémům výkladu jevu může dojít. Je pravděpodobné, že k iluzi, že světlo letí těsně nad vozovkou, došlo zkreslením přes čelní sklo automobilu. A UFO je na světě. Tento případ ukazuje, jak matoucí mohou být některá pozorování. Jen pro zajímavost, k rozpadu družice došlo jen 2 dni po pozorování koule na Prostějovsku.

Rostislav Rajchl