Zakládal Svaz českých fotografů a byl členem jeho ústředního výboru, stejně tak byl členem Krajského poradního sboru a dlouholetým předsedou Okresního poradního sboru pro amatérskou fotografii. Stál u zrodu Černobílé galerie (nyní Galerie Panský dům), na její výstavní činnosti se aktivně podílel, podobně jako na společných akcích regionů Trenčínska a Uherskohradišťska. V 70. letech byl členem fotoskupiny Impuls, která sdružovala přední autory okresu, zakládajícími členy byli Petr Titz, Evžen N. Hajdaj, Štefan Jambrich a Pavel Zatloukal z Uherského Hradiště a z Brodu spolu s Janoušem Josef Pilka. Skupina patřila mezi špičku v republice.

František Janouš byl ve své době předním představitelem amatérské fotografie (tehdy se dost přísně – a zbytečně – rozlišovali amatéři a profesionálové). Věřil svému fotoaparátu, své ruce a oku, těšil se na vyvolání negativu a na alchymii pod zvětšovákem. Věřil svébytným výrazovým prostředkům černobílé fotografie – kompozici, tonalitě, světelné atmosféře, ostrosti obrazu a také dbal na obsah a sdělení a výtvarné působení obrazu. Jeho námětový záběr byl pestrý – krajina (do níž vnášel metaforická poselství), portréty lidí všech generací, pohrál si s grafikou hudebních nástrojů dechovky na jedné straně a se symbolikou křížů a hrobů na straně druhé (tady občas u některých pořadatelů „ideově" narazil…). Fotil i výtvarnou reportáž. Ten minulý čas uvádím proto, že už řadu let se fotografování nevěnuje, aktivity výtvarníků a fotografů ale sleduje, pracuje v porotách, navštěvuje výstavy atd. Jeho fotografie však stále mají co říci, na rozdíl od mnohých současných postmoderních fotografických schválností. Jsou nejen informací o černobílé fotografii ale i obrazovou zprávou o době před téměř padesáti lety. Tuto skutečnost přesvědčivě potvrdila uherskobrodská výstava. A jen pro zajímavost – projevili o ni zájem v Trenčíně.

Autor: Miroslav Potyka