Iniciátoři projektu mají v úmyslu zahájit diskusi o problémech současnosti, kdy společnost nekomunikuje s vnitřním obrazem poselství svatých Cyrila a Metoděje. Nabídnout tak chtějí konkrétní směr ochrany zóny křesťanských hodnot v našem středoevropském regionu.

První mimořádný koncert projektu se konal v neděli 2. června ve skalním sanktuáriu hory Butkov. Tam se představili Hradišťan s Jiřím Pavlicou a sólistkou Alicí Holubovou i sólistou opery Slovenského národního divadla Gustávem Beláčkem a sdružením The Gospel Family pod vedením Juraje Horta. Úvodní slovo pronesl radní Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, církve, mládež a sport Miroslav Kašný.

25. uherskohradišťské sportovní hry. Dětí mateřských škol.. Atletický stadion Dany Zátopkové
Atletický „potěr“ soutěžil v Uherském Hradišti poprvé na stadionu Dany Zátopkové

„Od smrti bratrů Konstantina a Metoděje uplynulo už jedenáct století. Jejich odkaz a dědictví zůstává pro nás, naše země i pro všechny Slovany stále živé. Máme stále naději. Svatí Cyril a Metoděj jsou pro nás jasnými a konkrétními vzory, morálními a duchovními oporami pro všechny křesťany v každé době. Jejich působení má sjednocující význam pro slovanské národy a celou Evropu,“ uvedl Miroslav Kašný.

Mimořádný kulturní zážitek zaštítila ministerstva kultury, hejtmani krajů, biskupové i osobní účastí významných hostů, diplomatů, předsedů krajů i hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, župana Trenčianského samosprávného kraje Jaroslava Bašky, předsedkyně Žilinského samosprávného kraje Eriky Jurinové a řady dalších.

Požehnání projektu dal osobně biskup Žilinské diecéze Mons. Tomáš Galis. Všichni společně podepsali poselství projektu, které přednesl prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry, Eques Ján Všetečka, který je s Romanou Habartovou ideovým tvůrcem projektu.

Cyklus koncertů projektu Musica cordis/hudbou k srdci pokračuje následujícími koncerty:

Svatý Hostýn, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie – sobota 29. 6., 15.00-16.30

Velehrad, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje – sobota 6. 7., 15.00-16.30

Nitra – hrad Bazilika sv. Emeráma – sobota 14. 9., 18.00-19.30

PŘÍPRAVA. Mladé aerobičky z DDM Šikula měly na mezinárodní klání generálku na Dnu dětí v Uherském Hradišti.
Stříbrný pohár z Lucerny zamířil k aerobičkám z Šikuly