„Hřbitovní kapli svaté Alžběty, která je kulturní památkou, zapsanou do státního seznamu před rokem 1988, jsme k prvnímu Dušičkovému koncertu v městyse zvolili proto, že je častým místem posledního rozloučení se zemřelými a má jedinečnou akustiku,“ uvedla za oba sbory Petra Kropáčová.

Pilířem koncertní dušičkové lahůdky v podání Buchlovské scholy a Farního sboru při kostele sv. Martina v Buchlovicích a za doprovodu Stanislava Halody, varhaníka ve farnostech Zlechov, Nedakonice, Uherské Hradiště a Kostelany, byly skladby s názvem Ave verum, Pie Jesu, Proměnění, Ráj, Modlitba, ale i méně známé písně, které byly provázány tematickým průvodním slovem Petry Kropáčové. Velmi známou skladbu, například Blíž k Tobě, Bože můj, si posluchači vyslechli v neotřelých a originálních hudebních úpravách v samém závěru koncertu. Z nejednoho oka posluchačů při této skladbě ukápla slza.

Obě účinkující hudební tělesa spojuje nejenom buchlovská farnost, ale i osoba nové starostky Buchlovic, vedoucí a sbormistryně v jedné osobě, a to Pavly Večeřové, která byla dramaturgyní Dušičkového koncertu.

„Ten nebyl melancholický, ale plný inspirace pro vyrovnání se nejenom se smrtí blízkých, ale i s vlastním životem. Posluchačům jsme prostřednictvím hudby a zpěvu nabídli možnost zavzpomínat si na ty, kteří nás navždy opustili, ale nesetřela lásku spojující nás živých s nimi,“ svěřila se s bezprostředním pocitem z koncertu Petra Kropáčová.

Svatý Martin na bílém koni. (Ilustrační foto.)
Světec Martin přijede v doprovodu šermířů na Velehrad