O taneční rozjezd se předtančením postaralo všech čtrnáct žáků devátého ročníku. „Bylo to na písničky od zrození člověka až po jeho stárnutí, které si deváťáci sami vybrali. Do nácviku jsme se pustili loni v září," svěřila se Kristýny Krysová, která s vycházejícími žáky koncepci a kompozici tance připravila. Protože se předtančení deváťáků setkalo s nebývalým ohlasem u dvě stě padesáti účastníků plesu, museli jej ve dvaadvacet hodin zopakovat.

Tanečníky a tanečnice ve společenských šatech vyzývala k tanci skupina Duha a cimbálová muzika Dolňáci.

„Byla tu nezvykle sváteční atmosféra. Lidé tančili, zpívali a dlouho do noci se bavili. Ples, na němž hodně radosti nadělilo předtančení vycházejících deváťáků, měl dobrou úroveň," nešetřili slovy chvály Alena a Libor Nechvátalovi ze Spytihněvy, prarodiče jednoho z žáků velehradské školy.