KDY: 9. listopadu od 10 hodin
KDE: Slovácko
ZA KOLIK: zdarma

Co ale bude hlavní třeba na martinských hodech v městyse pod Buchlovem? No přece dva páry stárků, dva šohaji a dvě děvčice v krojích. Roli starších stárků na sebe vzali René Krystýnek s Magdalenou Dvořanovou, sekundovat jim budou stárci mladší, a to Jan Gerža se Štěpánkou Dvořanovou. Oni budou těmi vládci velkého buchlovického hodování. Oba stárkovské páry spoléhají na to, že povolení ke konání hodů jim 9. listopadu mezi desátou až půl jedenáctou dopoledne dá na pódiu před restaurací U Páva starostka buchlovického městyse a teta stárkyň Pavla Večeřová. Při slavnostním zahájení hodů jí budou sekundovat buchlovičtí radní a tamní farář P. Rudolf Chmelař. Poté se chasa se svými vládci vydá na obchůzku po městyse. K sobotní hodové zábavě v hale Cihelna bude hrát k tanci a poslechu dechová hudba Buchlovjané a cimbálová muzika Rubáš. Po nedělní mši svaté v kostele sv. Martina, která začne v 10 hodin, se na náměstí Svobody představí hodová chasa se svými tanečky a ve l3 hodin vyrazí na obchůzku po městysu. Při večerní hodové zábavě v hale Cihelna bude vyhrávat kapela LCR.