„Jeli jsme do parlamentu, protože jsme se zapojili do projektu Žákovské Parlamenty SOS,“ poznamenala učitelka Dana Mihalová, která s dětmi do prahy vyrazila.

V prostorách Poslanecké sněmovny prezentovaly svou činnost děti ze třinácti úspěšných žákovských parlamentů základních škol. „Příští rok počítáme, že to pojmeme jako soutěž,” řekl Tomáš Hazlbauer z pořádajícího Centra pro demokratické učení.

Programu se zúčastnila i jedna dospělá členka parlamentu. Poslankyně TOP 09 Jitka Chalánková.

Školní parlamenty podle Centra pro demokratické učení dětem poskytují prostor, jak spolurozhodovat o dění na jejich škole, a mají i vliv na lepší vztahy. Školáci se také učí nést odpovědnost či hájit své názory.