Dnešní den je strašákem pro nejednoho obyvatele Slovácka. Naši předkové to však měli jinak. „V lidovém prostředí se pověra spojená s pátkem třináctého neobjevovala. Lidem bylo jedno, jestli je prvního nebo patnáctého v měsíci," uvedla etnografka Slováckého muzea v Uherském Hradišti Marta Kondrová. Lidi spíš podle jejích slov zajímalo, jestli je neděle, aby se vypravili do kostela na slavnostní mši, či zda je všední den, kdy museli jít pracovat třeba na pole.

„Pro naše předky bylo důležité, kterého svatého ten den bylo, jaká se k němu váže pranostika, ale jestli je pátek třináctého, to vůbec neřešili," vysvětlila etnografka.

Stejně se k tomuto datu staví mnoho lidí dnes. Martin Šedý se třináctého narodil, takže jeho život je s tímto datem úzce spjat. „Několikrát jsem slavil narozeniny v pátek třináctého. Nejsem ale pověrčivý, pro mě je to den jako každý jiný," nechal se slyšet.

Původ obav z tohoto dne se vykládá hned několika způsoby. Židé považovali za nešťastné číslo třináct proto, že v abecedě se pod ním skrývá písmo M, tedy to, na které podle hebrejštiny začíná smrt (mavet pozn. aut.)

Křesťanství má jiný výklad. Na Velký pátek byl ukřižován Ježíš Kristus a při Poslední večeři sedělo u stolu třináct lidí, třináctý z nich byl Jidáš.

Reálný základ pověry má Francie. V pátek 13. října 1307 začal francouzský král Filip IV. Sličný s pronásledováním a zatýkáním templářů. Smrt mnoha z těchto rytířů měla za následek zánik řádu.

Ve Skandinávii sahá vysvětlení až do mýtických dob. Podle staré legendy se v nebi starých Germánů, Valhale, sešlo dvanáct bohů. Toto setkání překazil nezvaný host, třináctý bůh, zlý Loki. Způsobil smrt boha radosti a potěšení Baldera, čímž uvrhl na celou zemi tmu. V některých zemích, například ve Španělsku a Latinské Americe, je za nešťastný den považováno úterý třináctého. Letos nás pátek třináctého čeká ještě v listopadu. Je diagnostikována dokonce fóbie z čísla třináct, jde o paraskavedekatria-fobii nebo též friggatriskaidekafobii.

Anketa: Jste pověrčiví? Dáváte si pozor na pátek třináctého?

Blanka Rašticová, historička: Pověrčivá nejsem. Dokonce jsem si na pátek třináctého naplánovala služební cestu. Jsem racionální člověk, pro mě je to den jako každý jiný.

Ludmila Tarcalová, etnografka: Jsem pověrčivá jen na něco, na pátek třináctého ne. Když se mi ale zdá o nevěstě v bílém nebo malém dítěti, vždy to přinese nějakou nesnáz.

Jiří Hadaš, kouzelník: Pátek třináctého na mě nijak nepůsobí, ale jinak asi pověrčivý jsem. Když přeběhne přes cestu černá kočka, plivu si do rukávu.

Antonín Mach, ředitel KK UH: Pověrčivý jsem jako na co. Třeba když mi přeběhne černá kočka před autem, zpomalím. Pátek třináctého je pro mě spíše všední den.