A vyrábějí se dodnes. Třeba v pěstitelském lihovaru v Popovicích. O něm jsme si povídali s předsedou tamních zahrádkářů a také prvním mužem Územního sdružení Českého svazu zahrádkářů Uherské Hradiště Jiřím Vratislavským .

Na popovické pečeti z roku 1698 je vinný hrozen se dvěma listy. Svědčí to o tom, že se v obci dařilo vinné révě?

Pěstování vína v Popovicích potvrzují i některé názvy místních tratí. V roce 1908 byly vinohrady na Popovicku téměř zlikvidovány v důsledku přemnožení škůdce révokaza na pravokořenných vinohradech.

Byl to tedy poté v obci jen malý krůček k pěstování ovocných stromů?

Ano. Lidé se začali více věnovat výsadbě ovocných stromů. Jejich plody se snažili co nejlépe zužitkovat. Konzervovali je, sušili, vařili z nich povidla a pálili slivovici.

Byla počátkem dvacátého století v Popovicích pálenice, nebo lidé přeměňovali kvasy ve slivovici podomácku?

V naší vesnici byly před druhou světovou válkou dvě pálenice. Blahova v Kobylci a poměrně malá Hrabalova ve Slatině. V době páleničářské sezony, tedy na podzim a v zimě, byl problém se k nim po rozmáčených polních cestách dostat Většinou byly nesjízdné. Na podzim v roce 1939 vzniklo v obci Svépomocné družstvo pálenice, u jehož kolébky stáli Jan Vlčnovský, Jan Potomák, Jan Malina, Antonín Vala, Václav Havlíček a Václav Šohajek. Počet členů a zároveň podílníků pálenice se postupně rozšířil na osmašedesát členů.

Co bylo cílem místního spolku ovocnářů?

Postavit modernější pálenici. K jejich záměru došlo až po skončení II. světové války. Spolek zakoupil pálenici od manželů Blahových, která byla zbořena a její technologické zařízení bylo uskladněno u Antonína Valy. V roce 1945 byla postavena nová pálenice v blízkosti popovického vlakového nádraží a stojí tam dosud.

Za těch šestašedesát let od jejího dokončení prošla určitě omlazením.

To také, ale hlavně pestrou minulostí. Po jejím znárodnění v roce 1952 v ní bylo páleno v rámci národního podniku Slováckých lihovarů, Sloko Uherské Hradiště. Po jeho reorganizaci pak v rámci firmy Solveta Staré Město a nakonec Letasol Kunovice. Budova pálenice patří obecnímu úřadu, technologie je majetkem popovických zahrádkářů, kteří ji od Letasolu odkoupili, zajišťují její provoz a ve spolupráci s radnicí pálenici udržují. V režii naší organizace proběhla první páleničářská sezona v roce 2009 až 2010. Pálenice se dočkala nových nerezových chladičů a odpeckovačky. O pecky je ze strany občanů zájem. Používají je totiž k topení.