close zoom_in S promítáním speciálních komentovaných filmů pro nevidomé a slabozraké čtenáře začala Knihovna BBB poměrně nedávno, počátkem roku 2006. Celkem se uskutečnilo 7 promítání a návštěvníci mohli zhlédnout poměrně atraktivní české tituly, např. Tři veteráni, Postřižiny, Ostře sledované vlaky, Fanny, Účastníci zájezdu nebo Vratné lahve.

Projekt vznikl díky paní Kneslové, zástupkyni hradišťské Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), která se na Knihovnu BBB obrátila s dotazem možnosti realizace filmových projekcí. Vzhledem k tomu, že dlouhodobě věnujeme pozornost této skupině spoluobčanů, jsme nápad okamžitě uvedli do praxe. Vedoucí oddělení služeb paní Hromadová shání a vybírá vhodné filmy a v podstatě má na svých bedrech kompletní organizaci celé akce. Vlastní promítání probíhá formou jakéhosi společenského setkání a pravidelně se ho účastní 15–20 nevidomých návštěvníků. Velmi rádi bychom ho pořádali v pravidelném dvouměsíčním cyklu, což se nám zatím nedaří, protože sehnat kvalitní film se speciálním komentářem je dost často velkým problémem. Distribuce v ČR je prakticky nulová a leckdy bývá cesta za filmem spojena s téměř detektivním pátráním. Odměnou je však spokojenost nevidomých spoluobčanů.

Přečtěte si také:

Jak podle vás mají lidé řešit ztrátu zaměstnání? Pomůže jim někdo?

Jsou zásoby kyselky takové, že ji budou moct ochutnat i další generace obyvatel?

Jaké je vaše nejoblíbenější místo v Uherském Hradišti a proč?