Práce provádí tým restaurátorů pod vedením Josefa Petra z Tlumačova. Ukončení prací se předpokládá ještě letos v listopadu. „V rámci prací se bude restaurovat kamenná soklová podezdívka, hlavní vstupní portál, fragmenty ostění severozápadního nároží budovy, pískovcové ostění oken v ulici Moravská, renesanční okno ve druhém podlaží, renesanční fronton s erbem, kordonová římsa ve střední části věže, pískovcová římsa pod střešním nástavcem, vrcholová socha Spravedlnosti, věžní okna se suprafenestrami, socha Černého Janka a sokl čelní fasády,“ vypočítala mluvčí uherskobrodského městského úřadu Elen Sladká. V pondělí začaly práce tlakovým čištěním vodou. Následovat má zpevňování a proškrabání spár.

„Restaurace kamenných prvků fasády radnice přijde na 731 540 korun, z toho činí 325 tisíc korun dotace od Zlínského kraje z prostředků Programu regenerace městské památkové zóny,“ doplnila mluvčí. Zatímco sochu Černého Janka by si měli restaurátoři odvézt, sochu Spravedlnosti budou opravovat přímo z lešení.

Z textu Eduarda Pěgřimka s názvem Průvodce historií a současností radnice v Uherském Brodě se píše, že základní kámen současného objektu byl položen v roce 1703. Její vybudování dokončili 1. července 1715 slavnostním postavením sochy Spravedlnosti na její vrchol. Na architektuře sochy je znát vliv stavitele tamního farního kostela a Panského domu Domenica Martinelliho.

Původní vzácná barokní socha Spravedlnosti vévodila městu neporušeně 230 let. Podle informací v Průvodci byla zničena posledním výstřelem na město až po osvobození v roce 1945, kdy již v celém okolí nebylo německého vojáka. „V těchto dnech podnapilí sovětští důstojníci uzavřeli sázku, kdo sestřelí sochu, o níž se domnívali, že je to socha nějakého svatého. Podařilo se, dokonce první ranou, a tak primitivním barbarstvím vzalo za své skvělé dílo barokního sochařství,“ píše v Průvodci jeho autor Pěgřimek. Původní sochu tak podle něj nahradila skulptura olomouckého sochaře Václava Blažka. „Tato socha má s původní sochou společnou jen ideu, ale umělecky zaostává. Je vytvořena v jakémsi pozdně pseudosecesním stylu. Meč nové sochy byl kován z vrtule sestřeleného amerického letadla podle nákresu Vilibalda Ružičky, přesně podle zbytků původního meče. Kov má vynikající antikorozní vlastnosti a ani téměř po půlstoletí nevykazuje nejmenší známky koroze,“ napsal Pěgřimek do Průvodce začátkem devadesátých let minulého století.