V malém sále zvedala návštěvníky plesu ze židlí cimbálová muzika Babica, kterou několikrát zpěvem doprovodila hlucká chasa. Velký sál patřil dechové hudbě Šarovec. Téměř do posledního místa zaplněná tvrz si hned na úvod bálu mohla vychutnat vystoupení folklorních souborů Hluboček a Dolňácko. K tomu vyhrávaly cimbálové muziky Šefranica a dětská cimbálovka při ZUŠ Hluk. Příjemnou zábavu popřál všem přítomný také starosta Hluku Jan Šimčík, který přišel i s manželkou tradičně v kroji, stejně jako místostarosta města.