A proměna hřbitova je více než patrná už ve chvíli příchodu ke vstupnímu prostoru, který jako jediný není dokončený. Jeho součástí má být také nová kovaná brána.

Hlavním důvodem rozsáhlých oprav hřbitova z roku 1860 bylo podle starosty obce Františka Hajdůcha zamezit prosakování spodní vody na povrch. „K dlouholetému vyvěrání docházelo na řadě míst a už to přestávalo být únosné. Zdrenážováním jsme vodu stáhli do sběrných kanálů a povrch hřbitova jsme pak sjednotili zámkovou dlažbou," uvedl František Hajdůch. To však nebylo zdaleka všechno, co tam vybudovali. Proces obnovy absolvovala také čelní zídka, včetně její horní části, opěrná zeď oddělující starou a novou část hřbitova i kaplička Panny Marie. Úpravám se nevyhnula ani márnice, kterou bylo třeba odvlhčit.

„Při opravě centrálního kříže jsme dokonce objevili minci z roku 1860. Vrátili jsme ji nazpět a přidali k ní dvacetikorunou z roku 2014," poznamenal František Hajdůch. Obec podle něj financovala rekonstrukci hřbitova ze svého rozpočtu. „Celková částka přesáhne šest milionů korun," upřesnil dolněmčanský starosta.

Zapalte svým blízkým virtuální svíčku na VZPOMÍNEJ.CZ