Jakmile tam přivítala příchozí a představila tvorbu Zdeňka Kupa kurátorka výstavy Petra Baroňová, začala hrát kapela Venca's Group, za doprovodu rytmických pohybů hosta akce a účastníka cyklistických vyjížděk Giro de Pivko „Morzy“ Šatného z Břestku v jeho tradičním oděvu.

V následném proslovu si Zdeněk Kup udělal srandu jak z údajného kritika, jehož dopis přečetl, tak i ze sebe samého. A zatímco jednomu z přítomných, který uhodl rok narození jeho oblíbeného Pabla Picassa, věnoval svůj obraz, další malba se naopak stala obětí jeho parodické rozborky obrazu, kde mu asistoval malířský kolega Jan Botek z Ostrožské Nové Vsi.

Výtvarník Zdeněk Kup v současné době žije a tvoří ve Starém Městě. Výtvarnému umění se věnoval již od mládí, kdy navštěvoval přednášky profesora Nikla a potkával se s docentem Igorem Zhořem a dalšími.

TOP vinařské cíle roku 2019 vyhlásili v Uherském Hradišti v Redutě.
TOP vinařské cíle roku 2019 vyhlásili v Uherském Hradišti

K malování se vrátil po delší odmlce, mezi tím se živil jako zvukař, knihkupec, a jako rámař. Kupova tvorba se nyní pohybuje na pomezí abstrakce a ve svých geometrických kompozicích se nebojí experimentovat a kombinovat malbu se strukturami a originálními technikami.

„V 80. letech minulého století přičichl k tvorbě Pabla Picassa a Joana Miró. Jejich malby ho inspirovaly i co se techniky týče. V Galerii Vladimíra Hrocha vystavuje díla, která vznikala v letošním roce a veřejnosti doposud nebyla představena. Ve všech jeho obrazech lze nalézt inspiraci jeho vlastními životními příběhy a osudy,“ přiblížila osobnost Zdeňka Kupa Petra Baroňová.

Expozice podle jejích slov obsahuje také trojici obrazů, jež vznikly v 80. letech minulého století a byly inspirovány kubismem. Nechybí mezi nimi ani nejstarší Kupův obraz z roku 1981, který se jmenuje Matka. Nutno dodat, že se Zdeněk Kup v posledních letech pravidelně účastnil výstav Setkání-Stretnutie a v roce 2018 i Mezinárodního malířského sympozia Hradišťský plenér. Výstava Ob-na-žený potrvá do 10. listopadu.

Velvyslanec ve Vatikánu Václav Kolaja. Předávání pověřovacích listin papeži Františkovi.
Václav Kolaja: Setkání s papežem Františkem je nevšední zážitek