"Po každé repríze se tleskalo vestoje. Inscenace je jedenadevadesátou režií Igora Stránského, který opět dokázal, že divákům rozumí," uvedl mluvčí divadla a zároveň i představitel arcibiskupa Langa Josef Kubáník. Příběh o přátelství mezi logopedem Lionelem Loguem a koktavým králem Bertiem je však především skvělou hereckou příležitostí pro dva zralé herce, jenž režisér našel v Pavlu Majkusovi a Pavlu Hromádkovi.

Co bylo pro ně na této práci nejzajímavější? „Nejspíš jakási dvojpólnost té postavy – slabost i síla. Slabost, která je daná drsným dětstvím, odtud je zřejmé koktání i jiné nemoci a taky téměř neexistující sebevědomí. Ale zároveň má v sobě jakousi vnitřní sílu, která se v něm někde uvnitř i přesto vše stále vyskytuje – nevzdat to, nezahořknout," řekl Pavel Hromádka. „Pro mě je radost v tom, že se setkávám s mým kolegou Pavlem Hromádkou. Sedíme vedle sebe v šatně už skoro 15 let, ale takovou příležitost k vzájemné spolupráci jsme ještě neměli. Druhá radostí je, jak je hra úsporně napsaná, jsou to téměř samé krátké dialogy, otázka - odpověď. Slovní ping pong," doplnil představitel logopeda Pavel Majkus.

5 otázek pro Igora Stránského

Králova řeč se hraje necelé tři měsíce, ale už teď je divácky velmi úspěšná, zatím se vždy tleskalo vestoje. Zaslechla jsem, že i vy vývoj inscenace sledujete a nechybíte na představeních jako divák. Co říkáte na reakce publika?
Dovolím si malou opravu. Jakoukoliv inscenaci, kterou jsem režíroval, nesleduji jako spokojený divák, nýbrž jako režisér, protože pro mne žádná inscenace premiérou ani zdaleka nekončí. Ona totiž před divákem, který je tak trochu nepřímo také režisérem, dál roste, vyvíjí se. A já zpovzdálí vše koriguji tak, aby její vývoj šel správným směrem. U Královy řeči jsou to však pouze téměř mikroskopické detaily. A co říkám reakci publika? Samozřejmě jsem potěšen a utvrzuje to mé přesvědčení, že se práce na Králově řeči od prvních počátků ubírala správným směrem.

Čím podle vás hra diváky nejvíc oslovuje?
Svým hlubokým lidským příběhem. Vůbec jsem se nesnažil inscenovat Královu řeč jako hru historickou. Skutečné historické události jsou v naší inscenaci pouze výraznou kulisou. Dominantní je zde člověčina, kterou divák cítí i v těch nejposlednějších řadách Slováckého divadla.

V hlavních rolích excelují Pavel Hromádka a Pavel Majkus. Jak se vám s nimi spolupracovalo?
Byla to spolupráce báječná, tvůrčí, ryze profesionální, byť s drobnými konflikty, ale to k tvorbě neslučitelně patří. Kdybych od začátku práce na této hře neměl jasnou představu o hlavních představitelích, nikdy bych se nemohl do Královy řeči pustit.

Co bylo na zkoušení nejtěžší?
Všechno a zároveň vůbec nic, protože práce na inscenaci měla zdárný, byť náročný vývoj. Překážky tu sice dvě byly, ale to jsou spíše perličky - pohled do režisérovy divadelní kuchyně. Prvně to byla nesmírně náročná spolupráce s mimořádně erudovanou a talentovanou dramaturgyní Markétou Špetíkovou. Ta mne neustále zahrnovala novými a novými informacemi, které jsem musel mnohdy odmítnout, protože mi docházely síly a někdy také trpělivost.

Což se dá brát jako součást tvůrčího procesu…
Byly z toho naše malé interní spory, které však byly vždy v dobrém vyřešeny a výsledek byl ten, který už všichni znáte. Markéty si za její práci moc a moc vážím. A druhá překážka? Veřejná generálka, po které si vždy uvědomím, že právě teď tom hlavním moje práce končí a od této chvíle mají vše ve svých rukou herci a potažmo také diváci. A mně je někde v koutku duše trochu smutno… (kaj)

O čem je Králova řeč
Strhující příběh o koktajícím králi a jeho logopedovi je především příběhem o překonávání osobní lidské slabosti. Odehrává se na základě skutečných událostí ve třicátých letech 20. století ve Spojeném království a představuje jeden z nejcitlivějších momentů moderních britských dějin. "Byla to velmi zvláštní doba. Po končící hospodářské krizi nastala konjunktura, která byla naplněna politickými čachry v boji o moc na úkor skutečných potřeb společnosti. A stroj času neúprosně připravoval svět k válce. Situace, byla ne nepodobná té dnešní. V této zvláštní rozjitřené době se pohybuje někdo, kdo zoufale hledá své vlastní JÁ, víru v sebe samotného," řekl režisér Igor Stránský.
Fenomén Královy řeči zasáhl takřka celý svět po uvedení stejnojmenného filmu (2010), a zejména po jeho ocenění čtyřmi Oscary. Do té doby neměla široká veřejnost o řečové vadě britského krále Jiřího VI. a o zásluhách logopeda Lionela Loguea na jejím odstranění ani ponětí. „Králova řeč coby fenomén vypovídá o potřebě naděje a každodenní spravedlnosti, s níž je Bertieho úsilí po právu odměněno," uvedla dramaturgyně Královy řeči Markéta Špetíková. Do konce sezóny divadelníci odehrají ještě devět repríz. Zájem je tak velký, že z téměř tří a půl tisíce lístků je volných už jen přibližně pětset.