Tato i mnohá další historická fakta ukázala nová publikace Ozvěny Velké války na Uherskobrodsku, která byla v sobotu 22. listopadu k příležitosti stého výročí první světové války představena v Muzeu Jana Amose Komenského (JAK) v Uherském Brodě.

„Je to další krok v budování paměti tohoto regionu. Právě k tomu jsou muzea určena. Neexistují jen pro minulost, ale také pro budoucnost, protože toto sto let staré téma se připomíná právě proto, aby bylo zachováno dobám příštím. To je velká úloha všech muzeí," uvedl ředitel Muzea JAK Pavel Popelka.

Kniha mapuje období několika desítek let před tímto světovým konfliktem i kritické čtyři roky od 1914 do 1918.

„Lidem se zhroutily dosavadní civilizační hodnoty a jistoty. Společnost do té doby neměla představu, jak by mohla vypadat válka ve světle rozvíjející se techniky. Místní také zpočátku nevěřili, že by smrt následníka trůnu měla tak obří následky a první měsíce se kupodivu vyznačovaly také jistou euforií a nechutí k rozpadu Rakouska-Uherska," poznamenal autor knihy Radek Tomeček.

Staré fotografie pocházejí z muzejního archivu a rodinných archivů Zdeňky a Jaroslava Pančochových, Marie Janalíkové a Hany Součkové.

Součástí programu bylo také vystoupení Mužského sboru Slováckého krúžku Brno s repertoárem vojenských písní. Nechyběla ani autogramiáda s Radkem Tomečkem.

Publikace, kterou mohou zájemci zakoupit přímo v Muzeu JAK nebo na jeho webových stránkách, vznikla u příležitosti výstavy Velká válka v muzejních sbírkách, která potrvá do 25. ledna.