„Je to velmi zábavná komedie, vtipně a svižně napsaná. Má v sobě společenský potenciál, který by měl probudit diskuzi o smyslu vzdělávání,“ uvedl režisér připravované novinky a ředitel divadla Michal Zetel.

Hra reaguje na proměny smyslu školního vzdělávání a pokračující hledání jeho nejlepší možné podoby.

„Autoru hry Lutzi Hübnerovi se podařilo vystihnout, co řeší spousta rodičů. Každá z té pětice rodičovských postav si pochopitelně přeje, aby její dítě v životě uspělo, pod čímž si ovšem představují, že se hlavně musí dostat na osmileté gymnázium. Je to chytře napsaná komedie, a tak v některých věcech až nebezpečně poznáváme sami sebe nebo své známé,“ doplnila dramaturgyně novinky Markéta Špetíková.

Hra  Úča musí pryč  Slovácké divadlo hraje ve třídě  ZŠ Unesco v Uherském Hradišti.
Slovácké divadlo uvádí komedii Úča musí pryč! ve školní třídě

A o čem hra pojednává? „Pětice rodičů vyzve třídní učitelku svých dětí, aby se třídnictví vzdala. Výuce prý chybí koncept, atmosféra v 5. B je špatná, žáci mají z učitelky strach. A to se má navíc brzy rozhodovat o přestupu dětí na víceletá gymnázia. Paní učitelka Milerová však nechce na návrh rodičů jen tak přistoupit – a velmi vyostřená třídní schůzka začíná,“ dodala dramaturgyně.

Michal Zetel: Hrát v prostředí, které všichni důvěrně známe, je lákavé

Zajímalo by mě, proč zrovna Úča. Co vás vedlo k výběru této hry a co vás na ní zaujalo?

Úča mě zaujala hned z několika důvodů. Jednak báječně zapadá do naší linie OFF.

Hrát v prostředí, které všichni důvěrně známe, je velice lákavé. Získáváme tím základní komunikační kanál s publikem.

Všichni víme, kde jsme a jak se v daném prostředí chovat. A taky máme vlastní naprosto formující zkušenosti.

Ovšem hlavní důvod je problematika vzdělávání jako hlavní téma hry.

Vzrůstající nároky na vzdělávání dětí, na pedagogy na možnosti rodičů do procesu zasahovat v přímém kontrastu s neutěšeným postavením učitelů, jak finančním tak společenským, nezájmem rodičů o skutečné problémy jejich dětí a schopnost konstruktivně dělat svět lepším.

To vše v hávu velice svižné a sarkastické komedie. 

Jak vy sám vzpomínáte na školní léta?

Jsou to pocity smíšené. Byl jsem úspěšný žák i student, záměrně píšu úspěšný, protože jsem byl dobře hodnocen a uměl jsem v tehdejším vzdělávacím systému bez problémů prosperovat, jestli jsem byl dobrý žák a šťastný žák, to už posoudit nedokážu.

Zpětně vidím, kolik mých spolužáků bylo někdy ponižováno a trápeno, jen proto, že třeba nebyli dostatečně sebevědomí nebo výřeční.

A rozhodně to nebyli hloupí nebo nezajímaví lidé.

Nelíbí se mi ta soutěživost, která přetrvává dodnes.

Na druhou stranu vzpomínám na některé kantory jak ze základní školy, tak i z gymnázia, kteří mají hlavní zásluhu na tom, že jsem to dotáhl až sem (být ředitelem Slováckého divadla je pro mě úspěch, který bych zpětně rád věnoval všem svým učitelům).

A titíž lidé ve mně navíc zažehli touhu a lásku ke vzdělání, která ve mně žhne dosud.

Herečka Irena Vacková před třídní tabulí.
Irena Vacková: Splynutí s rolí pro mne bylo snadné

Irena Vacková: Školní třída je pro Úču ideální
Už v pondělí herci Slováckého divadla poprvé usednou do školních lavic Základní školy UNESCO v nové komedii Úča musí pryč! V novince se představí Pavlína Hejcmanová, Jitka Hlaváčová, Tereza Novotná, Irena Vacková, Petr Čagánek, Josef Kubáník a Vladimír Salčák. Hru divadlo uvede v režii ředitele divadla Michala Zetela.

„Zkouší se nám báječně. Základní škola UNESCO nám vychází vstříc ve všem, co potřebujeme a je to skvělá spolupráce. A herci Slováckého divadla jsou schopni hrát kdykoli a kdekoli, stačí jim nechat jen trošku prostoru. A musím podotknout, že máme parádní školní partu, klape nám to náramně a byť je to slušná dřina, slušně se bavíme už teď,“ říká režisér Michal Zetel.

A jak fakt, že se bude tentokrát hrát ve školní třídě, vnímá představitelka hlavní role učitelky Milerové Irena Vacková? „Poměřovat hraní na našem velkém jevišti s hraním ve školní třídě není možné, ten rozdíl je přímo propastný. Z Malé scény jsem zvyklá na těsný kontakt s diváky, ale myslím, že v Úči půjde o blízkost ještě úplně jiného druhu. Budeme totiž diváky doslova obklopeni, ale těžko si můžu představit ideálnější a autentičtější prostředí pro tuto hru. Sama jsem zvědavá, jak to budou diváci vnímat,“ dodává herečka.