Jako první děti zazpívaly písničku u stromu, který vloni při stejné akci zasadily a připojily k němu novou jmenovku. „Protože se letošní Noc s Andersenem spojovala se jménem spisovatele Karla Čapka, připravili jsme na začátek pro děti akci nazvanou Běh Karla Čapka. Čekala je trasa s otázkami ohledně života a díla tohoto autora,“ uvedla učitelka Dagmar Pražáková. Kromě toho si děti jako každý rok zastřílely ze vduchovky a čekala je štafeta na školním hřišti. Nocování si letos poprvé děti prosadily ve třídách namísto tělocvičny. Po večeři přišlo na řadu společné čtení z knihy Radovanovy radovánky. „Žáky čekala pyžamová party s diskotékou a polštářová válka. Všichni si také zahráli na hrdiny, když přišla na řadu noční procházka po škole,“ směje se učitel Jiří Hadaš. Děti musely projít celou školu a cestou se naučit básničku. „Někteří třeťáci se unavili a usnuli docela brzo, někteří však vydrželi až dlouho do rána vzhůru, takže jsme se skoro nikdo téměř vůbec nevyspali. Bavili jsme se však, tradičně jako každý rok, výborně,“ dodal za všechny Hadaš.