„Naše dětské oddělení se do této celostátní akce zapojuje pravidelně, letos se v našich prostorách čtení koná již pojedenácté," přiblížila vztah hradišťské nemocnice k této čtenářské akci její mluvčí Dana Lipovská. Dětem přišli přečíst úryvky z knih místostarosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha a ředitel Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana Radovan Jančář. „Zvolil jsem si pro vás knihu Děti z Bullerbynu, kterou po večerech čtu mé šestileté dceři," sdělil dětem před samotnou četbou Stanislav Blaha. Toho poté v četbě vystřídal Radovan Jančář, který naslouchajícím dětem přečetl některé pasáže z knihy Komisař Vrťapka.

Noc s Andersenem se koná na památku dánského spisovatele pohádek Hanse Christiana Andersena. První ročník této akce se konal v roce 2000 v hradišťské knihovně. V letošním roce se čtení v knihovnách bude účastnit na 80 tisíc dětí i dospělých, nocovat a číst pohádky se budou na 1386 oficiálně registrovaných místech v České republice i v zahraničí­.