„Barváři jsou specialisty mezi loveckými psy. Užívá se jich výhradně v lesních honitbách se zvěří jelení, daňčí, kamzičí a černou k dosledu poraněných kusů,“ uvedl Karel Blahušek, předseda Okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty (OMS ČMMJ) Uherské Hradiště. Přísným výběrem a cílevědomým vedením majitelů se podle něj plemeno barvářů vypracovalo na specialisty v práci na barvě.

„Jsem potěšen, že se soutěže zúčastnily tři ženy. Aby barváře dokonale vycvičily a mohly se s nimi zúčastnit soutěže o Moravský pohár, musely vykonat hodně práce,“ vysvětlil Blahušek.

Podle vyjádření hlavního rozhodčího Jiřího Skácila ze Šanova u Slavičína se mohou této soutěže zúčastnit barváři pouze jednou ve svém životě. „Při soutěži jsme ukázali myslivcům i jejich příznivcům nepostradatelnost barvářů pro dosled postřelené spárkaté zvěře v honitbách,“ sdělil Skácil. Poukázal na to, že s poklesem drobné zvěře pernaté a srstnaté, kde byli spolehliví při práci na stopě, hlasitosti či spolehlivém přinášení ulovené zvěře ohaři a slídiči, je dnes potřeba na dohledávku spárkaté zvěře právě barváře.

„Spárkatá zvěř je místy přemnožená, mnohdy na ni myslivec střílí za zhoršených povětrnostních podmínek a někdy ani ta rána není ideální. Aby zvěř, která byla postřelena, netrpěla, používají se při jejím dohledávání úzce specializovaná plemena barvářů,“ vysvětlil myslivecké praktiky Skácil.

Na soutěži o Moravský pohár se zkoušelo podle platného zkušebního řádu pro celostátní soutěž barvářů o Putovní cenu ČMMJ na umělé stopě, a to v pěti disciplínách. V dosledu zvěře na řemeni nebo na volno, v šoulačce s odložením, následovala zkouška psa jako vodiče, hlásiče nebo oznamovače. „Rozhodčí hodnotili také chování psa u zhaslé zvěře. Po celý den sledovali, zda má barvář chuť do práce,“ podotkl hlavní rozhodčí.

„Pořadatelé se zhostili organizace soutěže včetně mimořádně zdařilého slavnostního nástupu na výbornou. Nemalou zásluhu na tom má myslivecký hospodář Zdeněk Havlíček a starosta tamní honební společnosti Jaroslav Blecha,“ pochválil organizátory soutěže Jan Karásek, zkušený buchlovický nimrod a bývalý vedoucí Polesí Buchlov.

Vítězem soutěže se stal bavorský barvář Jäger z Lubochnianskej doliny s vůdcem Norbertem Pelcem ze Želechovic na Zlínsku.