Nejen příznivci buchlovické historie mohou až do jara příštího roku navštívit ojedinělou výstavu fotografií a dalších dokumentů, které jim přiblíží život lidí na velkostatku Berchtoldů. „Prostřednictvím sto třiceti fotografií, které jsou instalovány na osmadvaceti panelech, mohou návštěvníci nahlédnout do života zahradníků, služek, portýrů, lesních dělníků, kočích, komorníků, kuchařů a dalších zaměstnanců, kteří u Berchtoldů pracovali," uvedl Bořek Žižlavský, člen Spolku podporovatelů historie Buchlovic a místostarosta městyse. Pořadatelé výstavy si podle předsedy spolku Kamila Maděry vybrali téma V hraběcích službách záměrně, aby připomenuli osoby, které zajišťovaly nejenom provoz panství, ale i každodenní chod a potřeby zámecké domácnosti.

„Zaměřili jsme se na období posledních majitelů panství Leopolda, Aloise a Zikmunda Berchtoldových. Panství bylo nejvýznamnějším zdejším zaměstnavatelem, které dávalo práci více než stovce lidí najednou," informoval Maděra. Kromě samotného zámku, hradu, lesů a statku měli Berchtoldové také nálevny, hospody, cihelny, pivovar či lázně. To všechno dávalo lidem z Buchlovic možnost uplatnit se.

„Pracovaly zde celé rodiny, některé i po několik generací. Některá zaměstnání se předávala z otce na syna. Existovaly zde také různé flirty a zálety, lidé se mezi sebou často brali, stáli si za kmotry," sdělil Maděra. Podotkl, že to byla taková komunita lidí, kteří měli to štěstí, že mohli mít práci pro své pány na zámku.

Všichni byli zaměstnanci Velkostatku Buchlov, jak zněl oficiální název celého panství, a byli na to patřičně hrdí. „Ne všechny profese však našli Berchtoldové mezi obyvateli Buchlovic. Proto často přivedli na panství lidi z Rakouska a Maďarska. Škoda, že pamětníci těch zašlých časů, kteří už nežijí, nám už nemohou povyprávět své zážitky," posteskl si Maděra.

Na vernisáž zavítal i majitel buchlovického panství Leopold Berchtold alias Vladimír Procházka, aby jako ministr zahraničí Rakouska- -Uherska pozdravil její účastníky. „Mnohé se v Buchlovicích za téměř sto let změnilo. Také zámek a jeho park vzkvétá do krásy. Vaši konšelé i správcová zámku si vedou opravdu dobře a chtějí, aby návštěvníci Buchlovic byli v městyse spokojeni," nechal se slyšet hrabě Leopold.