U torza betonového svatostánku už stojí dočasné pódium. Právě na konto dostavby sakrální budovy, jež má být v budoucnosti duchovní chloubou bývalého centra velkomoravské říše, má putovat výtěžek z nedělní akce. „Pokud by přišlo pět set lidí, byli bychom spokojeni,“ podotkl starosta Starého Města Josef Bazala.

Garantem koncertu se stal jeden z vystupujících – hudebník Jiří Pavlica. „Chtěli bychom touto akcí všem Staroměšťanům přiblížit význam budovaného kulturně-duchovního centra s kostelem svatého Ducha a akcentovat jeho přínos pro město. Snad naše vystoupení přispěje také k připomenutí odkazu evropských patronů, svatých Cyrila a Metoděje, jejichž misie je spjata právě se Starým Městem neboli památným Veligradem,“ nechal se slyšet umělecký vedoucí Hradišťanu Jiří Pavlica.