V roce 2009 byl restaurován prvotisk Bible české, zvané pražská, vydané roku 1488. V letošním roce byl restaurován třetí nejstarší exemplář ve sbírce, Bible česká, Nový zákon, zvaná Štyrsova, vydaná v Mladé Boleslavi roku 1525.

Bible byla vytištěna ve známé bratrské mladoboleslavské tiskárně, založené v roce 1518 Mikulášem Klaudiánem. Jeho nástupce Jiří Štyrsa navazoval na tradici vynikající úrovně svého předchůdce a tiskl v ní knihy pro potřeby Jednoty bratrské, nejprve vlastním nákladem, posléze nákladem Jednoty bratrské. Dne 18. května 1525 vytiskl v češtině Nový zákon v menším foliu na 336 listech, který se stal vzorem pro tisk takzvané Severýnovy bible z roku 1529. Z mladoboleslavské tiskárny se, bohužel, mnoho tisků nedochovalo. Štyrsův Nový zákon je dnes v České republice dochován pouze v 9 exemplářích v 7 institucích. ¨Do sbírkového fondu Slováckého muzea se tato bible dostala zřejmě brzy po založení muzea. Již tehdy byla silně poškozena, scházely jí první listy, včetně titulního, a také poslední listy rejstříku. K dalšímu zhoršení jejího stavu došlo v období 2. světové války, neboť po uzavření muzea byly všechny sbírkové předměty uloženy ve sklepení budovy a vlhké prostředí bibli dále poškodilo.

Blanka Rašticová ukazuje zrestaurovanou Bibli.

Její stav vyžadoval restaurátorský zásah, který byl vyčíslen na 150 000 korun. Ty se podařilo získat od Ministerstva kultury ČR z prostředků ISO (Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví pozn. red). Restaurování bylo spolufinancováno také z prostředků Zlínského kraje, kulturního fondu města Uherské Hradiště a přispěly i firmy Vymyslický výtahy, Uherské Hradiště-Jarošov (zastoupená Radislavem Vymyslickým) a SV-STAV Bílovice (zastoupená Aloisem Slováčkem).Velkou zásluhu na zrestaurování bible má rovněž Muzejní spolek v Uherském Hradišti. Vzhledem k tomu, že Slovácké muzeum nedisponuje personálním a technickým vybavením pro restaurování starých tisků, byla tato práce svěřena Ateliéru restaurování písemných památek Bohumila Šimečka z Kyjova, který má dlouholeté zkušenosti se záchranou cenných písemných dokumentů.

Veřejnost se s restaurovanou biblí bude moci seznámit v rámci výstavy „Od člověka k Bohu…“ v hlavní budově Slováckého muzea z důvodu ochrany tisku však pouze krátce, a to ve dnech 8.-18. prosince.

Blanka Rašticová