Krátce před tím je ale pozdravil David Pavlíček v roli zakladatele muzea Františka Kretze, spolu se starostou města Květoslavem Tichavským.

Slavnost vyvrcholila večerním komponovaným pořadem autorek Gabriely Směřičkové a Marty Kondrové, v němž soubory Vlčnovjan, Vlčnovské búdové umělkyně a Cifra představily v hodinové zkratce, vtipným a svěžím způsobem historii Slováckého muzea od jeho založení až po současnost.

„Muzeum mají téměř všude, v Praze, v Olomouci, že? Radil jsem se svými kamarády u sklenky vína, panem Klvaňou a Stanclem. Nutno podotknout, že jsme toho vypili mnohem víc, než jsme vymysleli, ale zdaleka jsme se nedobrali konce. Tak mě napadla spásná myšlenka, což takhle oslovit mistra štětce a barvy Jožu Uprku," zahájil fiktivní František Kretz nahlédnutí do historie Slováckého muzea. V leporelu scének plném hudby a písniček, představili autoři bavícím se divákům celou řadu osobností, jejichž osudy se s Muzeem propletly v průběhu jeho stoleté cesty historií. Dostavil se rakouský ministr Leopold Berchtold, stejně tak jako archeolog Antonín Zelnitius, oba v podání skvělého Martina Rezka.

Diváci tleskali straňaskému tanci Pod šable i vlčnovskému ženichu s nevěstou, jimž dávají rodiče symbolické požehnání. Autoři programu nechali přítomné nahlédnout také na konec 60. let, kdy Muzeum shánělo po obcích regionu další artefakty do svých sbírek. Zapomenuty nebyly ani povodně v roce 1997. „Co dodat k tomu mému, našemu muzeu. Ať vzkvétá, ať je mu dobře, ať se jeho sbírky rozrůstají nejen v depozitářích Slováckého muzea, ale také v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě, v Leteckém muzeu v Kunovicích či v Topolné. Ať se daří také Muzeu pálenic ve Vlčnově, kam bychom měli jednou všichni společně zajít. Přeji tomu našemu muzeu hodně dalších stovek," řekl David Pavlíček v závěru přání, zračící se v té chvíli ve tvářích dojatých diváků.