Prozraďte, proč se Hamé rozhodlo sponzorovat udílení cen Největší z Pierotů?

Hamé spolupracuje se Slováckým divadlem při udílení těchto cen dlouhodobě a určitě, pokud bude trvat zájem Slováckého divadla, hodláme v této spolupráci pokračovat i v budoucnu.

Jaké další aktivity na poli kultury Hamé podporuje?

Svoje další aktivity v oblasti sponzoringu Hamé směřuje zejména k aktivitám spojeným s dětmi a mladou generací, a to ať už jde o různé kulturní akce pro děti v rámci dětského dne nebo o různé sportovní aktivity dětí a mládeže. Samozřejmostí je také podpora řady dětských domovů jak doma v České republice, tak i například na Slovensku.

Kdybyste měla jednou větou vystihnout, co Slovácké divadlo znamená pro region, jak by taková věta zněla?

Slovácké divadlo velmi důstojně reprezentuje náš region a obyvatelé našeho regionu mu to oplácejí vysokou návštěvností a sympatiemi.

V čem podle vás spočívá taková obliba a věrnost diváků Slováckého divadla? Je to otevřenost herců, moderní pojetí nebo dobrý výběr inscenací?

Asi jsem už odpověděla v předcházející odpovědi. Je to opravdu velká náklonnost diváku Slováckého divadla, ať už z našeho regionu nebo i jiných regionů k celému osazenstvu divadla. Důvodem je zcela jistě velmi dobrý a vyvážený výběr inscenací, který osloví celou škálu diváků, ale také jejich bravurní zvládnutí ze strany herců.

Máte mezi herečkami a herci, ať už ve Slováckém divadle, či třeba na televizní obrazovce, své oblíbence? Kteří to jsou?

Ve Slováckém divadle je hodně herců a hereček, na které se jdu velmi ráda podívat, ale které je také velmi příjemné potkat mimo divadlo. Nemá smysl uvádět všechna jména. Jedno si ale neodpustím. A to jméno Květy Fialové, kterou jsem vždy považovala za PANÍ herečku a díky Slováckému divadlu jsem měla možnost poznat ji i osobně.

Řekněte, jaká je vaše nejoblíbenější divadelní hra?

Pokud mám vybrat z her Slováckého divadla, tak váhám mezi inscenacemi 1 + 2 = 6 a Rychlými šípy, které jsem viděla už čtyřikrát. Z her ostatních divadel mne v posledních letech velmi příjemně překvapila Tančírna Divadla Radka Brzobohatého.