„Sympozium je koncipováno jako pokračování tradičního uměleckého setkávání, vedoucího k tvoření trvalých kulturních hodnot města Uherské Hradiště. Posláním je inspirovat české a zahraniční umělce k dílům, která se stanou nedílnou součástí nadregionální kultury,“ uvedl za pořadatele ředitel Klubu kultury Antonín Mach.

Setkání má být podle něj tvůrčím impulsem, vedoucím ke konfrontaci a poznání uměleckých i technologických přístupů. Současně přispívá k rozvoji mezinárodní spolupráce a k navázání kontaktů. Expozice hradišťského plenéru bude k vidění do 4. září.

Účastníci slavnostního zahájení uvítali oba organizátoři – Antonín Mach z Klubu kultury a Ivo Savara ze Střední uměleckoprůmyslové školy. Starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha převzal nad bienále záštitu, Účastní se ho osm výtvarníků. Z České republiky, Slovenska, Běloruska, Polska a Ukrajiny.