Autor absolvoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti obor kresba, malba, grafika u prof. Jana Blažka a Jana Gajdoše. V poslední době poměrně často vystavuje a jeho obrazy budí zaslouženou pozornost. Ve své tvorbě osobitým způsobem kombinuje a přetváří podněty surrealismu, imaginativní malby, akční a gestické malby, pop artu nebo op artu, stále více do jeho vizí pronikají figurální prvky. Na vernisáži vystoupí skupina Retro Tet a výstava potrvá do 15. června. (avP)

Miroslav Potyka