Řekněte, jaké programy pro školy vlastně nabízíte?

Programy pro školy tematicky vychází z ekologických projektů, které jsme v Hostětíně realizovali. Primárně se zaměřují na oblasti udržitelného rozvoje, ochrany klimatu, obnovitelné zdroje a úspory energie. Druhou velkou oblastí je ovocnářství, zdravá zahrada, bylinky a řemesla. Snažíme se, abychom maximum teoretických vědomostí ukázali i v praxi což u nás lze. Školáci mohou v praxi vidět využívání sluneční energie, prohlédnou si energeticky úsporný pasivní dům, vytápění obce na biomasu, mohou navštívit biomoštárnu, ukážeme jim náš sad a přírodní zahradu, kořenovou čistírnu odpadních vod a další zajímavosti v obci.

O který program je u škol největší zájem?

Jednoznačně o interaktivní exkurze, kdy si projdou celý Hostětín a postupně probíráme ta témata a oblasti, která jsem již zmínila. Výklad samozřejmě přizpůsobujeme věku dětí, takže si při exkurzi mohou zahrát i různé hry, vyplnit křížovku, pracují s obrázky, zjišťují samostatně různé informace. Velký zájem je ale i o témata spojená s naší přírodní zahradou. No a na podzim je největší zájem o ovocnářský program, který je spojen i s atraktivní praktickou činností s ručním lisováním moštu.

Dá se specifikovat, co se u vás děti dozví?

Děti se dozví, že chránit životní prostředí může každý a není to zase až tak těžké. Uvidí řadu inspirativních příkladů ze života jednotlivce i obce. Ekologické technologie jsou dnes běžně dostupné, jen o nich musíme vědět a začít je využívat. U nás vše uvidí fungovat při běžném provozu, nikoliv jako ukázku někde na výstavě.

Odkud k vám děti jezdí?

Jezdí převážně ze Zlínského kraje, ale měli jsme tady školy například i z kraje Ústeckého. Ty ze vzdálenějších oblastí jezdí spíš na delší dobu, na pobyt. Při pobytu je také větší možnost, jak můžeme na děti působit, předáme jim informace v širších souvislostech, aby si je lépe zažily a prožily.

Jak vypadá takový běžný den pro školu? Mohou si program naplánovat sami nebo je předem daný?

Program vždy domlouváme s učitelem oni si volí z naší nabídky, co by rádi viděli.

Kolik škol nebo dětí vás ročně navštíví?

Ročně přijíždí okolo 60 škol, zájem se rok od roku zvyšuje.

Centrum Veronica v Hostětíně: kořenová čistírna.

Kořenová čistírna. FOTO:www.hostetin.veronica.cz

Ve kterém období v roce je o programy největší zájem?

Určitě je to v „sezoně" takže začátkem a koncem školního roku. V červnu školy často spojují návštěvu Hostětína i se školním výletem. Program u nás trvá zhruba tři hodiny a oni si ho potom doplní o vycházku do krajiny.

Připravujete do budoucna nějaké rozšíření programů či nějakou novou atrakci?

Naše programy neustále doplňujeme a upravujeme na základě získaných zkušeností a zpětných vazeb od účastníků. Letos bychom chtěli dobudovat učebnu ekologické stopy, ve které se školy ale i veřejnost dozví praktické informace o tom, co mohou oni sami udělat pro snížení svého vlivu na životní prostředí. Přibudou nám také nové výukové pomůcky, různé ukázky úspor, informační panely v našem sadu.

A co vzdělávání a pobyty dospělých? Ty také realizujete?

Vzdělávání dospělých vychází ze stejných podmínek jako u škol. Semináře, workshopy, konference a exkurze tematicky navazují na naše ekologické projekty tak, jak jsem zmínila již u první otázky. Nabídku naleznete na našem webu www.hostetin.veronica.cz. Jednak realizujeme své vlastní akce, ale poptávku po vzdělávacích aktivitách mají i skupiny, které si u nás pronajmou prostory toto se týká například různých firemních pobytů. Ty si nejčastěji objednávají doplňkové přednášky týkající se „zeleného úřadování", tedy zavádění ekologických opatření do jejich instituce či provozu. Druhým nejčastějším tématem jsou tradice Bílých Karpat, což bývá spojeno buď s ochutnávkou místních produktů, s vyzkoušením tradičních řemesel nebo s vycházkou do krajiny. Můžeme zařídit kompletní programy „na klíč" dle jejich požadavků.

Mohou k vám přijet i jednotlivci nebo třeba rodina?

Jednotlivci i rodiny určitě přijet mohou a také jezdí. Pokud přijedou na vícedenní pobyt, je nabídka bohatá. Když přijedou jen na jeden den, tak na prohlídku a získání informací o obci mohou využít informačních panelů, které jsou u každé ekologické stavby umístěné. Určitě si mohou prohlédnout celý náš areál, vydat se na cestu ukázkovým sadem se starými odrůdami ovoce a s „domečky" pro živočichy, cestou poznávat bylinky. Pokud jednotlivci chtějí, může se jim samozřejmě věnovat i náš lektor i když tato možnost je využívaná spíše skupinami návštěvníků. Hodně turistů chodí na vycházku po sochách v krajině, jedná se o celkem patnáct soch umístěných na různých významných místech spojených stezkou. Novinkou je i naše stezka Naokolo Hostětína, která návštěvníky na 6,5 kilometrech seznamuje s tím, jak se tady dříve žilo, čím a jak se lidé živili, jak hospodařili, jak slavili svátky a přibližuje různé další zajímavosti o lidech a krajině. Není to jen taková obyčejná stezka, ale každý panel je zároveň i sochařským uměleckým dílem.

Centrum Veronica v Hostětíně: skřítci.

Skřítci. FOTO: www.hostetin.veronica.cz

S Centrem Veronica je spojená zelená dovolená, co to vlastně je?

„Zelená" je v tomto případě zvoleno jako synonymum slova „ekologická". Pokud k nám přijedete na dovolenou, tak budete bydlet v pasivním domě, který nese certifikát Ekologicky šetrná služba. Takových ubytovacích zařízení je v republice jen devět. Program, který máme pro ubytované hosty připravený, přibližuje přírodu a tradice Bílých Karpat. Pozveme vás na Výlety s příběhem, kdy vám na každou doporučenou trasu přibalíme i příběh, pohádku či pověst, která se vztahuje k danému místu. Poté, co si prohlédnete okolí Hostětína a výše zmiňované naučné stezky, tak můžete poznávat unikátní Moravské Karpaty, vydat se do Luhačovic nebo na Valašskokloboucko.

Prozraďte, čím jsou vaše prostory atraktivní?

Nabízíme atraktivní prostředí, kde teplou vodu ohřívá slunce, topí se dřevem, využívá se přírodních materiálů v interiérech, například hliněných omítek, slaměné izolace a nepálených cihel. To vše samozřejmě s použitím těch nejmodernějších technologií a ekologických postupů. Návštěvníci oceňují i naše domácí stravování s využitím biopotravin. Velmi rádi u nás přivítáme každého, kdo chce využít našich plně vybavených prostor a načerpat u nás inspiraci, tvořit nebo jen tak relaxovat. Prostory jsou vhodné pro konání různých firemních či volnočasových aktivit, seminářů z oblasti zdravého životního stylu či osobního rozvoje a podobně.

Jak jste se vy osobně dostala k ekologii?

Ochrana životního prostředí mi byla vždy blízká, a proto jsem ji i vystudovala na Masarykově univerzitě v Brně a jsem ráda, že můžu ve své profesi předávat získané zkušenosti dál.

Kde mají podle vás děti největší mezery, co se týče ekologie?

Myslím si, že na ekologickou výchovu není na většině škol kladen dostatečný důraz, často chybí i kvalifikovaní pedagogové. Ekologická výchova, to není jen o předání teoretických informací ve škole, je to spíš o osobních postojích a hodnotách, o úctě k životu. Děti obecně ztrácí kontakt s přírodou, a potom ani nevidí důvod, proč by ji měly chránit.