„Tato postava je z hlediska našeho regionu velmi významnou osobností. Tak jako je oskeruše strom Slovácka, tak je také Joža Uprka malířem Slovácka," přiblížil význam tohoto umělce starosta Uherského Hradiště Květoslav Tichavský.

Brány památek, spjatých s osobností Joži Uprky, se v Uherském Hradišti otevřou ve středu 16. dubna od 9 hodin ráno. Veřejnost tak bude moci nahlédnout například do Kostela Zvěstování Panny Marie ve Františkánské ulici, do Galerie Slováckého muzea v Otakarově ulici, na městskou radnici či do Galerie Joži Uprky v bývalé jezuitské koleji. O všech místech, která jsou ve městě spjata s touto osobností, se zájemci budou moci dozvědět více informací během komentované prohlídky historičky Blanky Rašticové v 17 hodin před Galerií Slováckého muzea. „Velký zájem návštěvníků v loňském prvním ročníku nás velmi příjemně překvapil a proto jsme pro letošní ročník také výrazně rozšířili počet komentovaných prohlídek," uvedl Květoslav Tichavský. Program na nádvoří bývalé jezuitské koleje obohatí svým hudebním vystoupením žáci Slovácké základní umělecké školy a Základní umělecké školy.

Akci Brány památek dokořán každoročně vyhlašuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Členská města se tak připojují k Mezinárodnímu dni památek a sídel, který připadá na 18. dubna. Jednotlivá města otevírají své památky, pořádají přednášky, výstavy, koncerty či prohlídkové okruhy po jednotlivých památkových objektech. Uherské Hradiště se k akci připojilo poprvé v loňském roce a veřejnost měla možnost si prohlédnout prostory obou sakrálních komplexů ve městě – bývalého františkánského kláštera či všechny interiéry dřívějšího jezuitského kláštera.