Ve velehradské škole jim v průběhu pěti dnů nabídli zkušení lektoři konkrétní postupy činnostního učení ve výuce matematiky čtvrtého, pátého, osmého a devátého ročníku základní školy (ZŠ) a ve výuce čtení a psaní v 1. ročníku, s rozšířením o čtení a psaní s porozuměním ve výuce českého jazyka ve druhém ročníku ZŠ.

„Program Tvořivá škola nabízí učitelům a školám praktické návody, jak vytvářet a v praxi realizovat školní vzdělávací programy. Čerpá z odkazu Jana Amose Komenského a reformní pedagogiky české činné školy, ale především z praktických zkušeností úspěšných českých učitelů. Náplň Tvořivé školy plně koresponduje s požadavky Rámcového vzdělávacího programu,“ vysvětlil předseda občanského sdružení Tvořivá škola Čeněk Rosecký.

U kolébky moderního školského programu Tvořivá škola, kterou finančně podporuje Ministerstvo školství České republiky a Evropská unie, stála učitelka Zdenka Rosecká (65) s kolektivem zkušených pedagogů. „Do projektu činnostního učení se ke konci července letošního roku přihlásilo 735 základních škol z celé České republiky. Letní Tvořivá škola činnostního učení se už pátým rokem koná v Základní škole Velehrad. A právě její ředitel je otcem myšlenky jejího pořádání,“ prozradil Rosecký.

S činnostním učením má řada učitelů na Slovácku velmi dobré zkušenosti. Patří k nim kupříkladu kantorky Kateřina Horáková a Kateřina Švecová z Velehradu. „Na naší škole funguje systém činnostního učení pět let. Preferuji ho proto, že žák má možnost poznávat nové skutečnosti, poznatky a vědomosti všemi smysly a naučí se všemu potřebnému. Činnostní učení podporuje a rozvíjí komunikaci a logické myšlení. Žáky rovněž motivuje k celoživotnímu vzdělávání,“ naznačil ředitel velehradské školy Radomír Válek.

Do tajů činnostního učení ve výuce matematiky ve 4. a 5. ročníku základní školy začala hned první den zasvěcovat kantory lektorka Dana Hanzlíková z Přerova. „Na letní seminář jsem přijela proto, abych aktivně zužitkovala část prázdnin s příjemnými lidmi, abych prožila několik dní v krásném uklidňujícím prostředí na úpatí chřibských lesů. Učitele chci motivovat k tomu, aby žáky v hodinách matematiky vedli k samostatné a logické činnosti, nikoliv jen k memorování a doplňování výsledků,“ podotkla lektorka.

Zatímco někteří kantoři byli na semináři ve Velehradě už poněkolikáté, učitelka ZŠ v Koryčanech Jana Župková přijela pronikat do tajů činnostního učení poprvé. „Byla jsem na jedné základní škole, kde učili podle metod Tvořivé školy. Moc se mi to líbilo. Na kurz do velehradské školy jsem přijela především proto, abych do činnostního učení trochu nahlédla a mohla ho užívat v praxi,“ svěřila se Župková.