Letos na projekt Podpora řemesel v odborném školství vyčlenil kraj čtyři miliony dvě stě tisíc korun.

„Určitý efekt to má, ale žáků je pořád málo. Rozhodně se dá říci, že to zmírnilo propad zájmu o učňovské obory a zlepšilo docházku," myslí si zástupce ředitele Střední průmyslové školy a obchodní akademie v Uherském Brodě Petr Matěk. Na brodské škole dostává každý měsíc určenou částku třiadevadesát učňů z oborů obráběč kovů, autokarosář nebo nástrojař.

Musí však splnil předepsané podmínky. Student nesmí obdržet sníženou známku z chování a být podmínečně vyloučen ze studia. Tolerovány nejsou ani neomluvené hodiny. Nejhorší známka z odborného předmětu, kterou student může dostat, je trojka. Pokud učeň získá vyznamenání, má nárok na další jednorázový příspěvek. Pokud vyhoví, získá v prvním ročníku měsíčně tři sta korun, ve druhém čtyři sta a ve třetím dokonce pětistovku. Jednorázově na konci roku se pak vyplácí částka od patnácti set do pěti tisíc.

Kraj se dlouhodobě snaží podpořit skomírající řemesla, která se řadu let potýkají s úbytkem studentů. Na trhu práce je přitom o absolventy některých řemeslných oborů, jako jsou například instalatéři, klempíři, obráběči kovů či karosáři, nemalý zájem.

„Podařilo se nám zastavit úbytek studentů hlásících se do učňovských oborů. Zlepšila se také morálka učňů, mají méně neomluvených absencí," upozornil krajský radní pro školství Petr Navrátil.

Snad blýskání na lepší časy potvrzuje rovněž zástupce ředitele Střední školy služeb v Uherském Hradišti Petr Holub, kde si studenti získají kapesné na oboru řezník-uzenář. „V poslední době zájem o obor mírně narůstá, do prvního ročníku ve školním roce 2013/2014 se hlásí sedm uchazečů," prozradil Petr Holub. Dodal, že obecně je o obor velmi malý zájem, přestože absolventi mají stoprocentní uplatnění na trhu práce. V současné době se tam na řezníka-uzenáře učí sedm studentů. „Příští rok mě čeká rozhodování, kam půjdu po základní škole. Dostávat každý měsíc peníze za to, že chodím do školy, by se mi rozhodně líbilo. Třeba si některý z podporovaných oborů vyberu," pousmál se čtrnáctiletý Pavel Novosad z Uherského Hradiště.