„Schola Gregoriana Pragensis se koncertem nazvaném Carolus IV. – Rex et Imperator snaží postihnout mnohovrstevnost období vlády Karla IV., které bylo pro české země epochou mimořádného kulturního rozkvětu," řekl úvodem umělecký vedoucí sboru David Eben. Dal nahlédnout posluchačům do itineráře programu s hudební kulturou své doby. V Karlově době se zvýšila prestiž svatovítské katedrály a k rozvoji i novým impulsům v hudební sféře rozhodně přispěla také pražská univerzita.

Repertoár Karel a Francie, Karel a relikvie – sv. Kopí a Hřeby, Karel a univerzita, Karel a dvorská lyrika, Karel a úcta ke svatým a Karel a slovanská liturgie vytvořil barevnou hudební mozaiku, která byla úzce spjatá s osobou Karla IV. Hudební připomínka českého krále a císaře Svaté říše římské, pocházejícího po otci z dynastie Lucemburků, evokovala mytický zlatý věk českého národa, kdy společnost vyznávala obecné dobro a sám osvícený panovník se staral o zvelebení své země.

Závěr koncertu vytvořil velikonoční repertoár s tematikou vzkříšení. Při jeho poslechu si mohli posluchači připomenout větu z Karlova životopisu, která vyjadřuje duchovní nasměrování jeho osobnosti: Život věčný jest světlo člověka. Teprve po skončení koncertu se sbor dočkal aplausu. „Vzhledem k charitativnímu charakteru programu jsem hned v úvodu koncertu jménem sboru poprosil posluchače, aby, pokud nás uznají za hodné aplausu, aby si ho schovali na závěr a atmosféra koncertu nebyla v jeho průběhu přerušována," svěřil se David Eben. Výtěžek z akce je určen na podporu kulturních aktivit v poutním areálu Velehrad.

Schola Gregoriana Pragensis koncertovala ve velehradské bazilice potřetí. Nad nedělním koncertem převzal záštitu místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Gazdík, podpořila jej obec Velehrad se společností Pozemní stavitelství Zlín. Hlavním partnerem koncertu byl JUDr. Karel Nedbálek.