KDY: 13. června od 9 hodin 
KDE: Panský dvůr, Kunovice 
ZA KOLIK: zdarma 

V posledních letech dávají pracovníci knihovny tzv. poslední šanci knihám a časopisům vyřazeným z knihovny v rámci standardní obnovy knihovního fondu. Na knižních bazarech jsou tak za symbolickou jednotnou cenu 5 Kč k mání mnohdy velmi zajímavé publikace. Pravda, bývají poznamenané dobou strávenou v knihovních regálech i užíváním čtenáři, ale pro pamětníky mohou být ještě stále velmi zajímavé. Mnohdy se totiž jedná o tituly, jejichž nové vydání žádné nakladatelství ve svém edičním plánu hned tak mít nebude.

Knižní bazary se v Kunovicích konají obvykle dvakrát na jaře a dvakrát na podzim, letošní mimořádná opatření přinutila pořadatele shrnout oba jarní bazary do jednoho náhradního termínu. Podzimní nabídka městské knihovny se uskuteční v říjnu a v listopadu tohoto roku, konkrétní termíny budou upřesněny. Sobotní knižní bazar se koná tradičně v přednáškovém sále Panského dvora v Kunovicích od 9 do 13 hodin.