Jen málokdo ví, že dnešní podoba tohoto architektonického skvostu vznikla přestavbou ze dvou původně renesančních domů; že již v roce 1719 zde sídlil lékárník Ignác Pilchowitz a od té doby dům slouží stále stejnému účelu – poskytovat „zdravým útěchu, nemocným podporu“, jak hlásá latinský nápis na průčelí.

Avšak nejen dům, ale i jeho obyvatelé se zapsali do historie města, které může na ně být právem hrdé. K těm nejvýznamnějším patřil Josef Stancl (1851–1924), první český starosta Uherského Hradiště (zvolen 1896), jehož životním osudům se kniha věnuje. Svou politickou kariéru zahájil na počátku 80. let 19. století, v roce 1880 kandidoval do městského výboru za měšťanskou stranu, zvanou též purkmistrovská. O šest let později byl zvolen do zemského sněmu (1886), v němž zastupoval Uherskohradišťsko po dvě volební období. Na sněmu předložil řadu návrhů týkajících se zejména obecného a odborného školství, neboť vzdělání považoval za důležitý stupeň k hospodářskému vzestupu našeho regionu. Výrazně se zasloužil o rozvoj českého školství ve městě, ať již ustavením obecné a později měšťanské české školy, či zřízením obchodní školy (první na Slovácku, třetí na Moravě).

Josef Stancl však nebyl pouze politikem, ale jako vzdělaný člověk a vlastenec se významně podílel na společenském životě města. Vydával Slovácké noviny, působil v řadě spolků a korporací a některé z nich řadu let vedl (Sokol, sbor dobrovolných hasičů). Jeho domácnost se stala společenským salonem města, ve svém vinném sklepě v Mařaticích hostil řadu významných osobností uměleckého života – básníků, spisovatelů, hudebních skladatelů, malířů a jiných.

Poutavě psaný text knihy je doplněn velkým množstvím barevných i černobílých fotografií, z nichž některé dosud nebyly publikovány. Četné novinové výstřižky, reprodukce pohlednic, plakátů i písemných pramenů pomáhají čtenáři vytvořit si představu o daném období i tehdejším životním stylu. Zdařilá grafická úprava, kvalitní tisk a papír, stejně jako poutavý přebal dotváří příznivý dojem o knize, kterou ocení nejen obyvatelé města, ale všichni, kteří se zajímají o jeho historii.

O historii lékárny U Zlaté koruny a lékárníku Josefu Stancovi budou v úterý 1. dubna v knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v Uh. Hradišti besedovat autoři knihy. Začátek v 18.15 hodin.

Jiří Jilík, Jana Spathová, Igor Stancl: Lékárna U Zlaté koruny. Příběh lékárny a lékárníka Josefa Stancla. Nakladatelství PETRA Uh. Hradiště, Uh. Hradiště 2007, 174 s.

Blanka Rašticová