Klub Štěpánů (má také populárnější označení POPO POštěpánské POsezení) je volné sdružení přátel lidové písničky a vína (ryze „pánská jízda“), které před třiceti lety iniciovali folkloristé kolem souboru Olšava. Prvního sezení se zúčastnila čtyřicítka zájemců, za třicet let spolkem prošlo 350 členů.

Každoroční setkání se koná vždy mezi Štěpánem a Silvestrem a průměrně se zúčastňuje kolem 170 členů. Klub má dva stálé (neplacené) „permanentní“ funkcionáře (starosta Lubomír Málek a tajemník Miroslav Potyka), na každý rok pak plénum volí čestného starostu, vesměs z věkově starších a zasloužilých členů.

V minulosti to byli například Jaromír Nečas, Jaroslav Jurášek, František Okénka, Horymír Sušil, Jaroslav Jakubíček, Jan Múčka, Moarch Miško Eveno, Jaroslav Hrbáč, Martin Hrbáč, Petr Hrobař, Josef Kadlčík a další. Letos převzal významný post Jiří Jilík. Jediným čestným členem se v minulosti stal Miroslav Horníček. Přípravný výbor své jednání tradičně zahajuje a končí hymnou „Pil sem včera, pijem dneska, zajtra budem…“. Zvažuje, že letos připraví u příležitosti výročí 30 let existence klubu letní setkání (i pro veřejnost) POPO v POPOvicích v tamním amfiteátru s programem z vlastních zdrojů. Včas budeme informovat.

Miroslav Potyka