„Veškerý výtěžek ze vstupného i z prodeje tomboly půjde na podporu sociálních služeb Diakonie v Uherském Hradišti," sdělila ředitelka střediska Zuzana Hoffmannová. V loňském roce se takto Diakonii podařilo vybrat více jak 42 tisíc korun.

„Klobouk v našem případě symbolizuje výběr. Výběr především finanční pomoci všem potřebným. Proto již neodmyslitelně bál kloboukový," vysvětlila dlouholetou tradici ředitelka. Sobotní program zpestřilo taneční vystoupení i bohatá tombola o více jak 160 cenách, stejně jako hudební produkce skupiny Aventis.

Diakonie ČCE – středisko CestaFunguje od 1. prosince 1997. Její součást – denní stacionář, určený pro klienty se středním až těžkým mentálním či kombinovaným postižením, zahájil svůj provoz 5. ledna 1998.