„Na zastupitelstvu obce navrhl starosta Aleš Mergental, aby se naše škola zapojila do projektu výtvarné soutěže hnutí Na vlastních nohou Stonožka, a to Karel IV. – Otec vlasti," uvedla učitelka ZŠ Velehrad Tereza Kovaříková. Vzhledem ke kapacitním možnostem výstavních prostor ve zmíněném objektu se ale škola rozhodla pracovat na vlastním projektu s názvem Karel IV. očima dětí, který představí na vernisáži ve čtvrtek v 17 hodin v Turistickém centru Velehrad.

Tam bude také zpřístupněna výstava 24 olejomaleb, které vytvořil amatérský malíř Josef Horák. Na výstavě budou k vidění portréty přemyslovských a lucemburských králů a královen v jejich životní velikosti.

V pátek v 16.30 hodin bude v informačním centru Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje vernisáž oceněných grafik Karel IV. – Otec vlasti. Na výstavě, jejíž vernisáži bude přítomna Běla Gran Jensen, zakladatelka a prezidentka hnutí Na vlastních nohou Stonožka, budou prezentovány práce žáků ZŠ a MŠ Prakšice a ZUŠ Jagelonská Plzeň. Ty vznikly v rámci aktivit mezinárodního dětského hnutí Na vlastních nohou – Stonožka. Po vernisáži si mohou návštěvníci zakoupit oceněné grafiky a další práce dětí.