VÝSTAVY

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Slovácké muzeum, Smetanovy sady, hlavní budova: Stálá expozice Slovácko seznamuje se zvyky a životem na Slovácku v průběhu roku, s kroji, způsobem života v jednotlivých podoblastech a s projevy lidového umění. Otevřeno denně 9.00–12.00, 12.30–17.00. Velký sál: Etiopie objektivem etnografa, fotografická výstava Pavla Popelky z cest mezi domorodými kmeny v povodí řeky Omo, doplněná trojrozměrnými předměty z africké sbírky Náprstkova muzea v Praze. Potrvá do 27. 3.

Galerie Slováckého muzea, Otakarova ulice, Ondřejský sál: Stálá expozice Umění jihovýchodní Moravy – obrazy, sochy, kresby, grafika 19.–20. století (J. Uprka, B. Dvorský, F. Hudeček, I. Vaculková). Velký a malý sál: Zima s Josefem Ladou, výstava nejznámějšího českého malíře. Potrvá do 16. 1. Přízemní sál: Jaroslav Koléšek – Archeologie stroje. Výstava soch potrvá do 31. 12.

Galerie Vladimíra Hrocha: XXXII. ročník fotografické soutěže Týká se to také tebe. Výstava potrvá do 31. 12.

Reduta: Pohádkové bytosti očima dětí, výstava výtvarných prací dětí mateřské školy. Potrvá do 17. 1.

Galerie UH2: Hranice – výstava prací studentů 4. a 5. ročníku Ústavu vizuální tvorby.

STARÉ MĚSTO, Památník Velké Moravy: Expozice představuje celkem 8 historických dioramat – hlavních životních okamžiků velmože Mojslava. Otvírací doba denně 9.00–12.00, 12.30–17.00. • Veligrad v pracích studentů a žáků Zlínského kraje, kteří se zúčastnili výtvarné a literární soutěže Na velkomoravském Veligradě. Výstava potrvá do 31. 1.

UHERSKÝ BROD

Galerie Panský dům: Pamětní síň JUDr. Václava hraběte z Kounic – stálá expozice. • Čtyři generace jedné malířské rodiny – Rudolf Škůrek Olomouc, Anna Šalandová Uherský Brod, Miroslav Škůrek Olomouc a Robert Šalanda Uherský Brod – Praha. Potrvá do 16. 1.

Muzeum J. A. Komenského, velký a malý výstavní sál: Kdo si chce hrát? Tradiční a novodobá hračka, výstava zapůjčená z Dobó István Vármúzeum Eger (Maďarsko). Potrvá do 24. 4.

Foyer Domu kultury: Výstava fotografií Libora Velana – Krajina Bílých Karpat. Potrvá do 31. 12. • Výstava fotografií fotoklubu Andromeda Brumov–Bylnice – Rok 2010. Potrvá od 1. 1. do 31. 1.

KOMŇA, Galerie U Špíšků: Dlouhodobá expozice obrazů Jaroslava Stušky, Libora Peřestého, Karoliny Bánkové a fotografie cestovatele Zdeňka Hustáka.

VLČNOV, Galerie Na Měšťance: Výstava tradičního vánočního pečiva. Potrvá do začátku ledna.

MODRÁ, Archeoskanzen: Velkomoravské opevněné sídliště středního Pomoraví z 9. století. Otvírací doba: od 1. 4. do 30. 4. út–ne 9.00–16.00, od 1. 5. do 31. 10. po–ne 9.00– 17.00, od 1. 11. do 31. 3. dle zájmu veřejnosti a počasí, nutno domluvit předem na tel. čísle 777 807 368.

BUCHLOV, Galerie Roštín: Výstava obrazů s tematikou Buchlov a okolí + otevření nové expozice. Potrvá do 31. 12.

BUCHLOVICE, Galerie Na půdě: Společná výstava Soblahovská výšivka a Krajka z Buchlovic a doprovodná výstava Plody země. Potrvají do 5. 1. Muzeum Podhradí: Pro štěstí – výstava prasátek Heleny Haimannové a Víno a poezie Miloše Hrdého. Potrvá do 7. 1.

DIVADLO

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Slovácké divadlo: 31. 12. Adéla ještě nevečeřela (18.00)

UHERSKÝ BROD, Dům kultury, velký sál: 31. 12. Slovácko sa súdí aneb Fašank z věcí ludských, čtyři zdramatizované příběhy z knih Zdeňka Galušky v podání Divadla Brod, doprovází CM Pavla Šupky. Začátek v 15.00.

KINO

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Reduta
31. 12. Silvestrovský malovásek (15.30)
31. 12. Silvestrovské zimní kino (16.30)
1. 1. Megamysl (16.00)
1. 1. Letopisy Narnie: Plavba J (17.45)
1. 1. Rodinka (20.00)
2. 1. Megamysl (15.30)
2. 1. Letopisy Narnie: Plavba J (17..30))
2. 1. Rodinka (20.00)

UHERSKÝ BROD, Malý sál Domu kultury
31. 12. Megamysl (10.00, 14.00)
1. 1. Megamysl (10.00, 14.00, 17.00)
2. 1. Megamysl (10.00, 14.00, 17.00)
1. 1. a 2. 1. Paranormal Activity 2 (20.00)

KUNOVICE, Kino Lípa
2. 1. Ondine (17.00, 19.30)

KONCERTY, DISCO, CIMBÁL, SILVESTR

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, restaurace No6: 31. 12. Silvestr 2010, DJ Vasco.

KUNOVICE, před radnicí: 31. 12. Silvestr před radnicí. Začátek ve 23.00.

BŘEZOLUPY, kostel Nanebevzetí Panny Marie: 2. 1. Novoroční koncert, vystoupí chrámový sbor, studenský orchestr a solisté pod vedením Míly Provazníkové a Dominiky Fuskové. Začátek v 15.00.

HLUK, Tvrz: 31. 12. Seniorský silvestr. Začátek v 19.00.
Kostel sv. Vavřince
2. 1. Novoroční koncert, vystoupí Mužský sbor Hluk, ženský sbor Hlucké tetičky, CM ZUŠ, Klebetnice, Košuláček, Žarůžek, Hluboček. Začátek ve 14.00.

BABICE, kulturní dům: 31. 12. Půlnoční setkání před OÚ.

STARÉ MĚSTO, společensko–kulturní centrum: 31. 12. Silvestr 2010 – Slovácká talentmánija, zábavný večer, scénky, tanec, hudba, karaoke. Začátek v 19.30.

NEDACHLEBICE, Bar nad hospodou: 31. 12. Silvestr, hraje DJ Gerža.

HRADČOVICE, náves: 2. 1. Aj, dnes v Betlémě, koledování a novoroční zpívání všech lidí dobré vůle. Začátek v 15.30.

OSVĚTIMANY, kostel sv. Havla: 31. 12. Děkovná mše za rok 2010. Začátek v 16.00.

OSTROŽSKÁ LHOTA, sál obecního úřadu: 31. 12. Silvestrovská zábava se skupinou Formy. Začátek ve 20.00.

PEPČÍN, les Obora: 31. 12. Tradiční silvestrovské setkání občanů Uherskobrodska. Začátek v 11.00.

JAVOROVEC, U Kameňa: 31. 12. Tradiční silvestr se skupinou V.S.P. Band. Začátek ve 20.00.

VELKÁ JAVOŘINA, památník: 31. 12. Silvestr na pomezí – Česko–slovenská vatra přátelství, vystoupí mužský pěvecký sbor z Kunovic, mužský a ženský sbor z Míkovic, svařené víno pro každého. Začátek ve 13.00.