Část z prodeje obrazů bude věnována Centru volného času Bady. „Zveme všechny příznivce na trampské sleziny. Budou se konat vždy v polovině každého měsíce v restauraci „U Monta" Na Balkáně. Vstup je volný a hudební nástroje jsou vítány," vzkazují pořadatelé. 

Trampové slezinami navazují na akce, které pořádali od roku 1971 v uhersko­brodské restauraci Na lapači. „Byla to zajímavá, romantická setkání mladých lidí. Nikomu neubližovali a chovali se slušně. Motivací pro ně byla řada soutěží, setkání kapel a muzikantů z řad trampů. Pořádali jsme fotbalové soutěžní „mače", na uherskobrodském rybníku soutěž atraktivních skoků do vody ze stavidla," vzpomíná Vlastimil Vaska Mahdal a dodává, že přijíždělo hodně kamarádů z Uherského Hradiště, Zlína, Přerova i z Břeclavi. Problém však byl v tom, že tyto aktivity poněkud vadily minulému režimu, protože byly o sdružování, touze po svobodě a vlastním názoru na svět. „Téměř komicky byla tato činnost ukončena tím, že restauraci při jedné slezině obklíčila Veřejná bezpečnost a známá brodská figurka v zelené uniformě tehdy vyslovila onu legendární větu: „Jménem zákona přestaňte hrát na ty kytary, okamžitě to položte, jste zatčeni a ty se tak blbě nesměj." To když se příslušník podíval na kamaráda sedícího u vstupu," popisuje zlomové okamžiky Vaska Mahdal. Hlavní aktéři těchto setkání byli na pár hodin odvedeni k výslechu, a veškerá trampská činnost tím skončila.

„Po mnoha letech se ale tradice vrací. Opět se setkáváme. Na vlasy používáme šedivý šampon, který je velmi drahý. O pár roků jsme zestárli, ale to nic nemění na situaci, že se opět dovedeme bavit. Je velmi důležité, že v této hektické době se lidé opět setkávají a mají si co říct," uzavírá Vaska Mahdal.