Tu v Brodě schválili 15. prosince loňského roku a díky ní má do městské pokladny plynout za každý takový přístroj 20 tisíc korun ročně. To se však nezamlouvalo zastupiteli za TOP 09 Zdeňku Mošťkovi, který se proti této vyhlášce ohradil, neboť je podle něj příliš přísná na provozovatele videoterminálů, tedy na společnost Synot. Její majitel Ivo Valenta je totiž také zakladatelem nadace Děti-kultura-sport, investující do řady subjektů v regionu nemalou finanční podporu.

„Nezdá se mi být správným přístup zastupitelů v tom směru, že organizaci, která podporuje nejrůznější sdružení ve městě, napálí při nejbližší možné příležitosti tu nejvyšší možnou výši poplatků. Nevím, nakolik město jednalo se Synotem nebo s nadací, ale asi ne. Chtěl bych, abychom se touto vyhláškou zabývali na příštím jednání,“ prohlásil Moštěk.

Tím však narazil na tvrdý nesouhlas místostarosty Petra Vrány. Ten opáčil, že neví, z jakého důvodu je spojován poplatek za hrací automaty pro společnost Synot s nadací Děti-kultura-sport. „Jde o vyměření poplatků firmě provozující hrací automaty, ze kterých je zákonem Parlamentu ČR obcím umožněno vybírat poplatky,“ opáčil Vrána a položil řečnickou otázku, proč by to mělo mít nějaký vliv na dobročinnost či nedobročinnost bohulibé nadace, založené na poskytování příspěvků kulturním a sportovním organizacím.

„Jestli měl někdo na mysli nějaký konkrétní jednoznačný signál, že omezení těchto poplatků bude ovlivňovat rozdělení příspěvků této nadace, tak to tady otevřeně řekněte. To, zda někdo dostane, anebo nedostane příspěvky od nadace Děti-kultura-sport, přece nemůže ovlivňovat zastupitelstvo města v tom, zda využije, či nevyužije zákonné možnosti,“ konstatoval Vrána. Vyhlášku zpoplatňující videoterminály schválily ve Zlínském kraji podle Vrány Březolupy, Valašské Meziříčí, Valašské Klobouky, Vsetín, Kroměříž, Bojkovice, Otrokovice, Zlín, Uherský Brod. „Vyhlášku nerealizovaly pouze Uherské Hradiště, Kunovice a Staré Město. O tom ale nechť si každý učiní závěry sám,“ poznamenal místostarosta.

Moštěk však vzápětí nato odmítl Vránovo nařčení z lobbismu ve prospěch společnosti Synot. „Nejsem lobbista Synotu. Valentu neznám a on nezná mě. Jen se divím, jak jste mohli vyměřit nejvyšší míru poplatku. Vadí mi, že se takto chováme k organizaci, která tady jiné podporuje,“ uzavřel Moštěk vzrušenou slovní přestřelku.

Složitost debaty o zmiňovaném typu poplatků se snaží dovysvětlit exstarosta Ladislav Kryštof, jenž působí v předsednictvu Svazu měst a obcí. „Pokud obec přijme vyhlášku, která díky nejednotnosti výkladu zákona je ‚na vodě‘, je na diskuzi, zda se vůbec pokoušet s těmito giganty bojovat. Na jedné straně sice můžeme mít příjem z poplatků za hrací automaty, na druhé straně ale velké úsilí nemusí přinést vůbec nic. Dle mého je třeba počkat na dotažení legislativního procesu a teprve potom konat,“ naznačuje Kryštof. Novelizace zákona o loteriích a podobných hrách má být projednávána v parlamentu ještě před letními prázdninami.

Stanovisko Svazu měst a obcí

Návrh zákona o loteriích

V současnosti jsou v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR předloženy k projednání 2 návrhy novel zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. První z nich podalo zastupitelstvo hlavního města Prahy, kterým se do právního řádu dostává definice videoloterních terminálů a možnost jejich regulace (místní a časová) ze strany obcí shodně jako výherních hracích automatů. Účinnost „pražské“ novely je na vůli zákonodárce.

Druhý návrh je z dílny poslanců ČSSD, který je téměř obsahově shodný jako návrh, jež projednala a schválila Poslanecká sněmovna před volbami a Senát, ale prezident jej vetoval. V mezidobí od ustavení nové vlády připravilo Ministerstvo financí ČR návrh novely zákona o loteriích, kterým se definují sázkové hry v kasinu (karetní hry zaměstnance kasina proti sázejícímu), dále se pod tyto hry zahrnují i turnaje v karetních hrách, pokud jsou v nich vybírány sázky a účastník nemá zaručenu jejich návratnost (např. mariášové turnaje). Pro obce přináší možnost regulovat prostřednictvím OZV výherní hrací přístroje, hry v kasinech, internetové hry, dálkově provozované hry (mobilní telefon, televize), videoloterní terminály a další moderní technologie, a to určením místa času k jejich provozování či je zakázat. Dosud vydaná povolení zůstávají podle vládního návrhu v platnosti na dobu, na kterou byla vydána, tj. až na 10 let, proti tomuto se zásadní Svaz postavil a navrhuje max. 3 roky. Účinnost předpisu je od 1. 1. 2011 a je předložen vládě k projednání.

Čtyři otázky pro Ladislava Kryštofa

Jste členem předsednictva Svazu měst a obcí, který na svém webu v anketě vybízí čtenáře odpovědět na otázku, jakou formu regulace hazardu považují za nejvhodnější. Téměř tisíc z nich (což je drtivá většina zúčastněných) odpovědělo, že obec by měla mít možnost na svém území hazard úplně zakázat. Jak by podle vás bylo ideální regulovat hazard v Uherském Brodě?

Musíme si uvědomit, že v připravovaném zákoně se nejedná pouze o „hrací automaty“, ale součástí jsou i sázkové loterie. Určitě nikomu nevadí sázkové kanceláře. Problémem ale jsou zejména klasické herny. Jejich vymýcení z města je nemožné a ani jakákoliv prohibice ještě nikdy nebyla úspěšná. Určitě je třeba dát „hraní“ řádná pravidla. Dohlížet na zákaz vstupu osob mladších 18 let, omezení provozní doby, vymístění z blízkostí škol a veřejných institucí. Samotné zpoplatnění je dáno zákonem, přičemž zpoplatnění VHP není jednoznačně přikázáno. V tuto chvíli ještě není konečná podoba zákona schválena. Pokud obec přijme vyhlášku, která díky nejednotnosti výkladu zákona je „na vodě“, je na diskuzi, zda se vůbec pokoušet s těmito giganty bojovat. Na jedné straně sice můžeme mít příjem z poplatků za hrací automaty, na druhé straně ale velké úsilí nemusí přinést vůbec nic. Dle mého je třeba počkat na dotažení legislativního procesu a teprve potom konat. Určitě ale nemůžeme očekávat úplné zrušení heren, tyto mají platná povolení na několik let dopředu a takový zásah by určitě řešili formou arbitráží.

Myslíte si, že bylo správné rozhodnutí Zastupitelstva města Uherský Brod z 15. prosince loňského roku zpoplatnit tzv. videoterminály neboli VHP, přestože jsou nejednoznačným jazykem současného zákona o obcích definovány jako technické herní zařízení (THZ)?

Již jsem odpověděl. Považuji to za zbrklé rozhodnutí. Samotné vedení města údajně rozhodlo zatím nevyměřovat poplatky, což znamená, že úřad nečiní potřebné úkony, jež mu z vyhlášky vyplývají. Je-li to pravda, tak si někdo bere na triko zodpovědnost za nečinnost.

Je podle vás sazba 5 tisíc korun za 3 měsíce provozu každého VHP nebo jiného THZ přiměřeným poplatkem, jehož výtěžek poputuje do městské pokladny?

Každý hazard má svůj způsob zpoplatnění a toto je poplatek navíc, který doposud nebyl vybírán. Všichni jsme více či méně konzervativní a „novoty“, zejména zvyšující náklady, přijímáme s neochotou. Tak se určitě budou chovat i loterijní společnosti. Samotná částka není vysoká, ale je nová a nebyla doposud systémová. Navíc vůbec není jisté, zda je zákonná.

Nadace Děti-kultura-sport je subjektem, který sponzoruje sportovní a kulturní aktivity v regionu proto, aby zvýšil prestiž společnosti Synot. Ta má totiž svůj byznys zaměřený z velké části do oblasti hazardu. Myslíte si, že lze očekávat snížení toku dotací z nadace Děti-kultura- -sport k subjektům v Uherském Brodě v souvislosti se zavedením poplatku města na videoterminály, které tam společnost Synot provozuje?

To bych asi vůbec nespojoval. Nadace má svoje pravidla a každou žádost o podporu jistě hodnotí individuálně. Nevím, jestli poputuje k vůli tomuto opatření zmiňované nadaci méně peněz. Pokud ano, bude zřejmě méně rozdělovat. Předpokládám však, že dobré projekty budou nadací i nadále podpořeny.