Podle svých slov by chtěl na novém místě především posílit spektrum nabízených služeb, tak aby brodský kulturní stánek mohl zajišťovat akce v celém městě.

Jaké důležité zkušenosti si přinesete do Brodu z hradišťského Klubu kultury?

Všechny zkušenosti jsou důležité. A já jsem jich za dvacet let nasbíral celou řadu, protože jsem postupně prošel vším, co příspěvkové organizace v oblasti kultury dělají. Nejvíce času jsem strávil na ekonomickém oddělení, ale pracoval jsem i na provozních a programových pozicích.

Jakým směrem byste chtěl Dům kultury vést? Bude to nabídka od všeho něco nebo se zaměříte na něco konkrétnějšího?

Pokud správně rozumím otázce, tak je to dotaz na programovou náplň. Dům kultury má v zásadě dvě hlavní úlohy. Jednak v oblasti správy specifického majetku sloužícího k produkci, jednak v produkci samotné. Chtěl bych postupně rozšiřovat produkční možnosti instituce, protože důležité je vytvořit materiální a technické zázemí. Nicméně je zcela samozřejmé, že Dům kultury bude fungovat nadále jako producent. Zaměříme se na formy a žánry, které jsou menšinové a nemohou proto být v našich podmínkách předmětem ekonomické soutěže.

Co bylo v bodech náplní vašeho úspěšného projektu při výběrovém řízení?

Zaměřil jsem se spíše na provozně ekonomickou stránku věci. Smyslem je postupně vybudovat instituci, která bude nabízet více služeb. Produkce kulturních pořadů je nesmírně nákladná, pokud jste tím, kdo platí fixní náklady spojené se správou majetku. Je proto nezbytné najít cesty, které zvýší příjmové možnosti. Rovnou říkám, že toho nelze dosáhnout prostým zvýšením cen vstupného nebo rezignací na takzvanou nekomerční kulturu.

V čem má spočívat ekonomická reforma instituce?

Ve změně pohledu na úlohu Domu kultury. Lidé přemýšlí o věcech v určitých schématech. Ve škole se učí, v nemocnici léčí, v kulturním domě koncertuje. Jenomže ani ve školství a zdravotnictví to vůbec není tak jednoduché. Běžně se provozují například stravovací služby, které v podstatě nemají nic společného se základním posláním těch institucí. Ani kulturní instituce nemohou přežívat na pouhé produkci, ale musí nabízet široké spektrum dalších služeb.

Celý rozhovor si můžete přečíst v dnešním týdeníku Slovácké noviny